SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sesiynau nofio am ddim

Image of a boy swimming

12 Medi 2019

Image of a boy swimmingBydd newidiadau cael eu cyflwyno i fenter nofio am ddim Chwaraeon Cymru o ganlyniad i leihau'r arian a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru, meddai Cyngor Sir Powys.

Yn y dyfodol, bydd yr adolygiad o'r fenter a fwriadwyd i dargedu grwpiau penodol - pobl ifanc a rhai dros 60 oed - yn lleihau'r gyllideb gyffredinol a nifer y sesiynau sydd ar gael yng nghanolfannau'r sir.

Cafodd yr adolygiad annibynnol nad oedd y cynllun, er ei fod yn cynyddu nifer y nofwyr, bellach yn addas i'r diben, wrth i nifer y nofwyr ifanc ddisgyn yn sylweddol dros y blynyddoedd diweddar. I bobl 60 oed a hyn, gwelodd yr adolygiad mai dim ond rhyw chwech y cant o'r ddemograffeg a dargedwyd yn y grŵp yma a fanteisiodd ar y cynllun.

O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno newidiadau, gan leihau'r gyllideb a chanolbwyntio'r cynllun ar bobl ifanc a phobl dros 60 oed mewn ardaloedd ag amddifadedd. Bydd yn sicrhau y bydd pobl na fyddent yn draddodiadol wedi gallu cael mynediad i'r gwasanaethau hyn yn cael cyfle i ddysgu sgil bywyd newydd a dechrau nofio'n amlach.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio Pobl Ifanc a Diwylliant; "Bydd y cynnig nofio am ddim yn daL ar gael, ond nid ar ei ffurf bresennol. Gan weithio ochr yn ochr â'n partneriaid, Freedeom Leisure, bydd yr awdurdod lleol yn gwneud popeth o fewn ei allu i sicrhau bod trigolion yn deall y newidiadau.

"Ry'n ni'n croesawu'r dull newydd o adnabod y grwpiau a fyddai'n cael y budd pennaf o'r cynllun. Mae manteision hamdden a chwaraeon o unrhyw fath yn creu effeithiau llesiant sylweddol sy'n arwain at gydnerthedd ar gyfer iechyd corfforol a meddyliol. Ry'n ni'n edrych ymlaen at barhau i weithio mewn cydweithrediad â Chwaraeon Cymru a phartneriaid Iechyd Cyhoeddus i greu cyfleoedd i adnabod a chefnogi'r grwpiau hyn."

Cysylltwch â'ch canolfan Freedom Leisure i gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau yma i nofio am ddim ym Mhowys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu