Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Chwilio am Ymgeiswyr

Powys logo

19 Medi 2019

Powys logoMae gan ddarpar ymgeiswyr ar gyfer etholiadau mewn dwy ward yng Nghyngor Sir Powys hyd at ddydd Gwener nesaf, 27ain Medi i gofrestru eu henwebiadau.

Mae gan y cyngor sir ddau safle gwag yn dilyn ymddiswyddiad dau o'r cynghorwyr presennol, sef y Cyng Gary Price, sy'n cynrychioli Gogledd Llandrindod a'r Cyng Neil Morrison sy'n cynrychioli De'r Drenewydd.

Mae'n rhaid i'r enwebiadau ar gyfer y ddwy ward gyrraedd Cyngor Sir Powys yn Neuadd y Dref, Llandrindod erbyn 4pm ddydd Gwener Medi'r 27ain

Os oes digon o ymgeiswyr ar gyfer etholiad, cynhelir etholiad ddydd Iau Hydref 24ain, 2019.

Ymddiswyddodd y Cyng Gary Price, sydd wedi cynrychioli Gogledd Llandrindod ers 2004, o'r cyngor ar unwaith ddiwedd Awst.

Roedd y Cynghorydd Price yn cynrychioli ward Gogledd Llandrindod ac mae wedi bod yn gynghorydd sir ers Mehefin 2004. Bydd cynghorwyr cyfagos yn gallu cynorthwyo'u hetholwyr hyd at ddyddiad yr etholiad. Eu manylion cysylltu yw:

Ymddiswyddodd y Cynghorydd, sydd wedi cynrychioli De'r Drenewydd ers Mai 2017, o'r cyngor ar unwaith ar Fedi'r 3ydd. Bydd cynghorwyr cyfagos yn gallu cynorthwyo'u heitholrwydd hyd at ddyddiad yr etholiad. Eu manylion cysylltu yw:

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu