Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Digwyddiad recriwtio gofal yn y cartref yn Llanfair y mis nesaf

Triptych of care images and Llanfair image

Medi  23 2019

Triptych of care images and Llanfair image

Mae sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yn Llanfair Caereinion y mis nesaf ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn rôl werth chweil yn darparu gofal.

Mae Cyngor Sir Powys yn cydweithio â'r darparwr gofal cartref lleol Abacare, yr Asiantaeth Taliadau Uniongyrchol, PeoplePlus, ac Ymgyrch Gofal Cymdeithasol Cymru 'Gofalwn Cymru' i gynnal digwyddiad yn Institiwt y dref ddydd Mercher 2il Hydref rhwng 3pm a 6.30pm.

Mae'r gwaith yn rhan o ymgyrch i annog mwy o bobl i'r sector gofal cymdeithasol ledled Cymru, gan gynnwys rolau fel Gweithwyr Gofal Cartref a Chynorthwywyr Personol.  Mae'r sefydliad cenedlaethol Gofal Cymdeithasol Cymru yn amcangyfrif y bydd angen tua 20,000 yn fwy o bobl i weithio yn y maes gofal yng Nghymru erbyn 2030.

Y Cynghorydd Stephen Hayes yw Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am Ofal Cymdeithasol i Oedolion.  "Os oes gennych ddiddordeb mewn swydd yn darparu gofal a chefnogaeth, mae croeso i chi ddod draw i gael sgwrs gyda'r tîm yn y sesiwn galw heibio.  Byddan nhw'n gallu rhoi manylion i chi am yr opsiynau gyrfa hyblyg sydd ar gael yn y sector."

Esboniodd fod Llanfair Caereinion wedi'i ddewis ar gyfer y sesiwn galw heibio gan fod y rhan hon o Bowys yn un o'r ardaloedd lle mae angen mwy o weithwyr gofal cartref.

Dywedodd y Cynghorydd Hayes fod y rolau fel Gweithwyr Gofal Cartref a Chynorthwywyr Personol yn yrfaoedd hyblyg a allai fod yn addas i rieni / neiniau a theidiau neu warcheidwaid sydd angen gweithio o amgylch eu cyfrifoldebau gofal plant, er enghraifft gweithio y tu allan i amseroedd gollwng a chasglu plant o'r ysgol.   Gall y rolau fod yn llawn amser neu'n rhan-amser ac mae yna lawer o gyfleoedd i ddatblygu gyrfa yn y sector hwn.

Mae Cynorthwywyr Personol yn cael eu cyflogi gan ddefnyddwyr y gwasanaeth ac yn cynnig ystod eang o dasgau sy'n helpu i gynyddu annibyniaeth unigolyn a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd eu bywydau.

Mae llawer o weithwyr gofal ym Mhowys wedi'u cyflogi gan asiantaethau allanol - fel Abacare - er y cyflogir rhai'n uniongyrchol gan Gyngor Sir Powys ei hun.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer yr asiantaethau - yn ogystal â manylion am swyddi gyda'r cyngor yn - https://cy.powys.gov.uk/article/7723/Gweithio-fel-Gweithiwr-Gofal-Cartref

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu