Wythnos Ailgylchu

Image of council staff with recycling boxes

23 Medi 2019

Image of council staff with recycling boxesMae Powys yn falch o ysgwyddo'r cyfrifoldeb am eu hailgylchu! Yn yr Wythnos Ailgylchu gorau a mwyaf erioed, mae Recycle Now yn gofyn i drigolion ysgwyddo'r cyfrifoldeb am eu gwastraff ailgylchu a chymryd camau i ddiogelu ein hamgylchedd.

Mae eleni hyd yma wedi bod yn flwyddyn o wrthdystio a gorymdeithio. Mae pobl wedi cael digon o'r sefyllfa sydd ohoni; mae angen i bethau newid, a hynny ar fyrder. Mae Our Planet, Greta Thunberg a Syr David Attenborough wedi ysgogi pryderon am yr amgylchedd na fu erioed mor bwysig i'r genedl. Y llynedd gwelsom fwy o bobl yn ailgylchu, ac yn 2018 gwelwyd yr Wythnos Ailgylchu fwyaf hyd yma, ond mae 2019 yn argoeli i fod yn fwy ac yn well!

Yn yr ail flwyddyn ar bymtheg yr Wythnos Ailgylchu (23 - 29 Medi eleni), mae Recycle Now yn manteisio ar y cynnydd yma yn yr ymwybyddiaeth a'r ynni yma ym Mhowys; gan ofyn i drigolion - a phobl ar hyd a lled y DU - weithredu a chanolbwyntio ar sicrhau ein bod yn ailgylchu'n gywir yn ystod Wythnos Ailgylchu.

Ailgylchu'n gywir

Mae'r ymchwil ddiweddaraf gan Recycle Now yn dangos bod dros 60% o aelwydydd y DU bellach yn ailgylchu fwy nag oeddent flwyddyn yn ôl oherwydd pryderon ynglŷn â'r amgylchedd.

Mae'r ymchwil yn dangos bod nifer cynyddol o aelwydydd y DU yn ailgylchu poteli diod, hylifau glanhau, colur a siampŵ plastig, ymysg eitemau eraill, gan gynnwys gwydr a thuniau metel. Mae lefel y cynnydd yn nifer yr eitemau gwydr a metal/tuniau ychydig yn llai na'r eitemau eraill. Mae bron traean o'r bobl hyn yn dweud mai pryderon amgylcheddol yw'r prif reswm dros wneud mwy, ac mae eraill yn dweud mai mwy o ymwybyddiaeth o'r hyn y gellir ei ailgylchu yw'r rheswm. Er bod yr ymchwil yn dangos cynydd mewn ailgylchu, mae hefyd yn dangos bod aelwydydd y DU weithiau'n rhoi pethau anghywir, fel ewynnau, teganau a thiwbiau past dannedd yn y bin ailgylchu.

Ond nac ofner - Mae Recycle Now yma i'ch helpu! Mae Powys yn sir o ailgylchwyr - ond mae yna reolau syml y gallwn oll eu dilyn fel ein bod yn ailgylchu hyd yn oed yn well.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ailgylchu ym Mhowys

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ailgylchu'ch holl wastraff bwyd, papur, caniau erosol, a ffoil alwminiwm bob wythnos
  • Dydyn ni ddim yn casglu cynwysyddion tetra pak neu gwpanau coffi sydd wedi'u lamineiddio ond gallwch ailgylchu'r rhain yn y prif ganolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref.
  • Peidiwch â rhoi bagiau plastig/ffil yn y biniau ailgylchu plastig gan fod hyn yn gallu halogi poteli plastig, potiau, tybiau a hambyrddau.

Ac os ydych chi'n ansicr ynglŷn â sut i ailgylchu eitem benodol, cofiwch fod Canfyddwr Ailgylchu Recycle Now yn gallu dangos i chi beth yn hollol sydd angen ei roi yn y bin ailgylchu lle rydych chi'n byw - y cyfan sydd angen ei wneud yw teipio'ch cod post!

Mae beth a sut rydym yn ailgylchu o bwys mawr. Mae ailgylchu eitem yn hytrach na'i daflu yn y bin sbwriel cyffredinol yn golygu y byddwn yn ei drin yn y modd mwyaf amgylcheddol cyfeillgar, gan sicrhau bod y deunyddiau'n cael eu defnyddio yn hytrach na'u gadael allan yn yr amgylchedd.

Dywedodd Craig Stephens, rheolwr ymgyrch Recycle Now: "Eleni rydym oll wedi cymryd rhagor o sylw o'n heffaith ar yr amgylchedd ac wedi sylweddoli bod ailgylchu'n rhan o leihau'r effaith honno. 'Dyw pethau ddim gwahanol yma ym Mhowys - mae mwy a mwy ohonom yn ailgylchu, felly'r cam nesaf yw sicrhau ein bod yn ailgylchu'n gywir. Felly, beth amdani, Bowys? Mae angen dyfalbarhau â'r gwaith da a gwneud ailgylchu'r sir hyd yn oed yn well na chynt!"

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym yn falch o'n hanes o ailgylchu ac ymdrechion ein trigolion i ailgylchu cymaint ag y gallant.

"Fodd bynnag, gwyddom y gallwn wneud yn wella, ac mae Wythnos Ailgylchu'n rhoi cyfle i ddangos bod modd ailgylchu llawer o ddeunyddiau, yn hytrach na'u caniatáu i fynd y i safleoedd tirlenwi."

I ddarganfod rhagor am yr Wythnos Ailgylchu a sut i ddefnyddio'r Canfyddwr Ailgylchu i ddarganfod beth gallwch chi ei ailgylchu lle rydych chi'n byw, ewch i www.recyclenow.org.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu