Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Gwasanaethau sydd wedi'u hepgor o'r Tocyn Teithio Blynyddol

Mae rhai gwasanaethau ym Mhowys yn rhai 'masnachol'.  Oherwydd hyn, ni allwch deithio ar rhain fel rhan o'r cynllun 'Tocyn Blynyddol' hwn a bydd angen i chi dalu i fynd ar y bws. 

Dyma restr o'r gwasanaethau hyn:

T4 - I'r de o Aberhonddu

T6 - I'r de o Ystradgynlais

T14 - Caerdydd - Aberhonddu - Henffordd

66 - Pentrefelin - Ysgol Uwchradd Llanfyllin

461 - Llandrindod - Kington - Henffordd

72 - Llanfyllin - Llanymynech - Croesoswallt

76 - Y Trallwng - Llanrhaeadr (rhwng 7:00-9am & 3pm-6pm dyddiau ysgol)

79 - Llanrhaeadr - Croesoswallt (rhwng 6:00 - 8:45am - 15:30 ymlaen)

88 - Teithiau Tanat Valley

558 - Trefaldwyn - Worthen - Amwythig

X1 - Llanfyllin -  Aberystwyth

X4 - Y Trallwng - Aberystwyth

X28 - Machynlleth - Aberystwyth

T2 - Bangor - Aberystwyth

36 - Machynlleth - Dolgellau

34 - Machynlleth - Aberllefenni

 

Os nad ydych chi'n siŵr os ydych chi'n gallu defnyddio gwasanaeth, cysylltwch â'r Uned Drafnidiaeth Gorfforaethol cyn prynu tocyn.

Amseroedd bysiau lleol

Gallai gwasanaethau gael eu cwtogi neu eu dileu ar wyliau banc a gall amserlenni newid ar fyr rybudd. Cofiwch wirio pris y tocynnau ac amseroedd teithio cyn gwneud eich trefniadau teithio terfynol.

Mae bysiau ym Mhowys yn gweithredu ar sail "codi dwylo a theithio" a byddant yn aros i godi neu ollwng teithwyr mewn unrhyw le (y tu allan i'r trefi), ac nid yw'r gwasanaeth yma wedi'i gyfyngu i arosfannau bysiau. Cofiwch fod angen ystyried y rhagofalon arferol ar gyfer diogelwch ar y ffordd, a pheidiwch â chodi llaw ar y bws oni bai fod yna le diogel iddo aros.

Dylech roi gwybod i'r cwmni, gan anfon copi at y Cyngor Sir, os oes gennych unrhyw gwyn am wasanaethau bws anghyson, neu ymddygiad gyrrwr bws.

Rydym yn croesawu awgrymiadau ynglyn â sut y gallwn wella ein gwasanaethau bysiau a threnau.

Type=articles;Articleid=8246;Title=;CallToAction=yes;

Type=image;imageid=3688;constraint=thumbnail;imageclass=;

Bws - Traveline Cymru

Type=links;Linkid=3712;Title=Mynd i'r Cynllunydd Teithiau;Target=_self;

Mynd i fap gydag amseroedd ymadael

Bws - Traveline Cymru

Gwefan: www.cymraeg.traveline.cymru
Ffôn: 0800 464 0000 
I gwyno am wasanaethau bysiau e-bost wales@bususers.org

Trên - National Rail Enquiries

Gwefan: www.nationalrail.co.uk
Ffôn: 08457 484 950
Ar gyfer cwynion am wasanaethau trenau e-bost hello@passengerfocus.org.uk


Amseroedd Coleg

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth ar hyn o bryd.  Fe wnawn gyhoeddi'r amserlenni newydd mor fuan â phosibl.

 Amseroedd Ysgol

Type=links;Linkid=3714;Title=Cliciwch yma i ddod o hyd i amserlen eich bws ysgol;Target=_self;

Gweler isod manylion y Contractwyr ar gyfer Cludiant o Gartref i'r Ysgol:

 • Type=media;MediaID=4093;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Aberhonddu;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4092;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Llanfair-ym-Muallt;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4100;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Caereinion;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4091;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Crughywel;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4090;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Gwernyfed;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4089;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Llandrindod;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4099;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Llanfyllin;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4098;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Llanidloes;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4097;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Machynlleth;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4096;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion y Drenewydd;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4095;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Llanandras;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4094;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion y Trallwng;Target=_self;
 • Type=media;MediaID=4088;Title=Ardal Dalgylch Ysgolion Ystradgynlais;Target=_self;

 

​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu