HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Tocyn Teithio Blynyddol - Amodau a Thelerau

Gallwch ddefnyddio'r Tocyn Blynyddol unrhyw bryd ar unrhyw wasanaethau dan gontract sy'n cael eu talu gan Gyngor Sir Powys.  Dyma restr o'r gwasanaethau sydd wedi'u hepgor yma.

 

  • Rhaid dangos y Tocyn Blynyddol ar gais unrhyw gwmni bws, gyrrwr neu swyddog Cyngor Sir Powys. 
  • Gallwch ddefnyddio'r tocyn hyd at, ac yn cynnwys y dyddiad y daw i ben.  Bydd unrhyw gardiau hen yn cael eu cadw gan y gyrrwr neu swyddog awdurdodedig y cyngor.
  • Byddwn yn dirymu unrhyw gerdyn sy'n cael ei gamddefnyddio ac ni fyddwn yn cynnig ad-daliad.
  • Byddwn yn anfon cardiau trwy ddosbarthiad wedi'i gofnodi a bydd angen llofnod.  NI FYDDWN YN ailgyflwyno cerdyn dan unrhyw amgylchiadau.
  • Ni allwch ddefnyddio'r tocyn hwn gyda Fy Ngherdyn Teithio sy'n rhoi disgownt i fyfyrwyr.

 

Os y dewch o hyd i'r cerdyn hwn, dylid ei ddychwelyd i Gyngor Sir Powys.

 


Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu