Dau yn cael eu dirwyo am dipio anghyfreithlon

Image of man fly-tipping rubbish at recycling banks in Llansantffraid

24 Medi 2019

Image of man fly-tipping rubbish at recycling banks in LlansantffraidMae dau drigolyn o'r gogledd wedi cael eu dirwyo £200 yr un gan y cyngor sir am ddympio eu sbwriel.

Mae Tîm Ymwybyddiaeth a Gorfodi Gwastraff Cyngor Sir Powys wedi rhoi dwy ddirwy ar ôl ymchwilio i ddigwyddiadau o dipio anghyfreithlon a ddigwyddodd yn Llandrinio a Llansantffraid-ym-Mechain.

Cafodd dau fag mawr o wastraff plastig na ellir eu hailgylchu o bolystyren, bagiau plastig compost, hambyrddau hadau plastig a photiau planhigion eu dympio yn Neuadd Bentref Llandrinio ym mis Mehefin tra cafodd tri sach du o sbwriel domestig eu dympio yn y safle ailgylchu cymunedol yn Llansantffraid-ym-Mechain y mis diwethaf (Awst).

Cafodd y ddau ddigwyddiad eu cofnodi ar Deledu Cylch Cyfyng ac roedd Tîm Ymwybyddiaeth a Gorfodi Gwastraff y cyngor wedi gallu olrhain rhifau cofrestru'r cerbydau trwy gronfa ddata'r DVLA a ddefnyddir gan swyddogion gorfodi.

Cafodd y troseddwyr, o ardaloedd Llandrinio a Llansantffraid-Ym-Mechain dirwy o £400.  Derbyniodd y ddau dirwy a thalodd bob un £200 fel opsiwn ad-daliad cynnar os telir y ddirwy o fewn 14 diwrnod.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Ry'n ni am wneud Powys yn lle croesawgar ar gyfer ein trigolion ac ymwelwyr ac mae hyn yn dechrau trwy gael amgylchedd glân.

"Mae'r mwyafrif o drigolion a busnesau'n ailgylchu ac yn gwaredu eu gwastraff yn y ffordd gywir.  Fodd bynnag, mae rhai yn difetha ein cymunedau gyda'u camau hunanol trwy dipio eu gwastraff yn anghyfreithlon.

"Rydym am bwysleisio'r neges bod tipio'n anghyfreithlon yn drosedd sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn costio arian i drethdalwyr pan fod rhaid ei glirio.  Byddwn yn parhau i fod yn wyliadwrus o'r rheiny sy'n gwaredu eu gwastraff yn anghyfreithlon a dylai fod yn rhybudd y byddwn yn ymchwilio i'r ymddygiad gwrthgymdeithasol yma ac yn cymryd y camau gorfodi priodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu