SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Chwilio am safle ar gyfer tai fforddiadwy

Image of a house

24 Medi 2019

Image of a houseMae'r gwaith wedi dechrau i chwilio am dir datblygu i helpu Cyngor Sir Powys i ddarparu cartrefi fforddiadwy ar gyfer preswylwyr y sir.

Am y tro cyntaf mewn 30 mlynedd mae'r cyngor sir yn adeiladu tai cyngor ac mae'n chwilio am safleoedd posib i helpu rhoi i roi'r dewis mwyaf posibl i breswylwyr.

Dywedodd y Cynghorydd James, Aelod y Cabinet ar faterion Tai:  "Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb ac sy'n barod i weithio gyda ni a helpu darparu cartrefi fforddiadwy ar draws y sir.  Rydym am glywed gan ddatblygwyr neu berchnogion tir sydd â chynlluniau i ddatblygu cartrefi i'n helpu i wneud y mwyaf o'r cyfle cyffrous hwn i adeiladu ar gyfer y dyfodol.

"Rydym yn chwilio am safleoedd gyda chaniatâd cynllunio ar gyfer defnydd preswyl neu safleoedd lle mae cartrefi'n cael eu datblygu a allai gael eu gwerthu ar ôl eu cwblhau.

"Mae targed uchelgeisiol gan y cyngor i ddarparu 250 o gartrefi ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf a bydd y fenter hon yn ein helpu i gyrraedd ein targedau."

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn rhagor o wybodaeth gysylltu â gwasanaeth tai y cyngor trwy anfon e-bost at housing@powys.gov.uk  neu ffonio 01597 827464 am becyn gwybodaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu