SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymddiswyddiadau o'r Cabinet

Image of Cllr Stephen Hayes and Cllr Martin Weale

24 Medi 2019

Image of Cllr Stephen Hayes and Cllr Martin WealeMae'r Cynghorydd Martin Weale, Aelod y Cabinet ar faterion yr Economi a Chynllunio a'r Cynghorydd Stephen Hayes, Aelod y Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion wedi cyhoeddi eu bod yn camu i lawr o'u rolau ar y cabinet.

Mae'r Cynghorydd Weale, sy'n cynrychioli Llanbadarn Fawr, wedi bod yn aelod o'r cabinet ers mis Mai 2017 ac mae wedi cyhoeddi ei fod yn camu i lawr ar unwaith.  Mae'n aelod o'r Grŵp Annibynnol.

Mae'r Cynghorydd Hayes, sy'n cynrychioli Trefaldwyn, hefyd wedi bod yn Aelod o'r Cabinet ers mis Mai 2017 ar faterion Gofal Cymdeithasol.

Diolchodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris y Cynghorydd Weale a'r Cynghorydd Hayes am eu cyfraniad i'r cabinet.

"Hoffwn ddiolch i Martin a Stephen am eu gwaith a dymuno'n dda i'r ddau i'r dyfodol. 

"Mae eu penderfyniadau'n rhoi'r cyfle i mi adolygu cyfrifoldebau portffolios y cabinet fel rhan o achos busnes i sicrhau bod gennym y cydbwysedd cywir ar gyfer strwythur gweithredu'r cyngor," meddai. 

"Byddaf yn gwneud cyhoeddiad pellach o fewn ychydig ddyddiau.  Rwyf wedi bod yn ystyried ehangu'r cabinet ers tipyn ac rwy'n paratoi achos busnes a fydd yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor, i ychwanegu dau aelod i'r cabinet - un o'r Grŵp Annibynnol ac un o'r grŵp Ceidwadol," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu