Cyhoeddiad gan y Cabinet

Image of Cllr Phyl Davies and Cllr Myfanwy Alexander

24 Medi 2019

Image of Cllr Phyl Davies and Cllr Myfanwy AlexanderYn dilyn ymddiswyddiad Aelodau o'r Cabinet yn gynharach heddiw, mae'r Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi cymryd camau cyflym i ad-drefnu cyfrifoldebau allweddol y Cabinet, gyda'r newidiadau'n dod i rym ar unwaith.

Mae'r Cynghorydd Myfanwy Alexander wedi'i phenodi'n Aelod sydd â Chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Cynghorydd Phyl Davies yn cael ei benodi'n Aelod sydd â Chyfrifoldeb dros Addysg. Bydd y Cynghorydd Alexander yn parhau yn gyfrifol am yr iaith Gymraeg. Bydd newidiadau pellach, yn cynnwys cynlluniau i gynyddu'r Cabinet i 10 Aelod, yn cael eu gwneud yn y man.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris "Rwy'n gwneud y newidiadau hyn i fy Nghabinet heddiw gan ei bod yn bwysig fod gennym Aelodau Cabinet profiadol yn y swyddi allweddol hyn er mwyn gallu parhau i drawsnewid y meysydd Addysg a Gofal Cymdeithasol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu