Brand chweched dosbarth i newid yn dilyn pryderon elusen leol

Image of pupils in a school corridor

25 Medi 2019

Image of pupils in a school corridor​​​​​​Mae brand a lansiwyd ar gyfer y chweched dosbarth ym Mhowys i newid ar ôl i elusen leol fynegi pryder, dywedodd y cyngor sir.

Lansiodd Cyngor Sir Powys Dyfodol Powys / Future Powys fel rhan o ymgyrch farchnata i hyrwyddo'r chweched dosbarth ym Mhowys.

Fodd bynnag, bydd angen newid y brand i osgoi drysu â'r elusen leol Dyfodol Powys Futures.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Dr Caroline Turner: "Cysylltodd Dyfodol Powys Futures â'r cyngor i dynnu sylw at y posibilrwydd o gael dryswch rhwng enw'r elusen a brand newydd i'r chweched dosbarth.

"Yn bendant nid oedd y cyngor yn bwriadu achosi dryswch rhwng yr elusen ac ymgyrch hyrwyddo'r chweched dosbarth.

"Hoffwn ddiolch i Ddyfodol Powys Futures am dynnu sylw at hyn.  Hoffwn ymddiheuro i'r elusen ac yn llwyr gydnabod eu pryderon ar enwau mor debyg.

"Rydym wrthi'n ail-lansio brand chweched dosbarth Powys fel Llwybrau Dysgu Powys a fydd yn gwahaniaethu rhwng yr elusen a'r ddarpariaeth chweched dosbarth."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu