Tendr Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng wedi'i gyhoeddi

Artists impression of the new Welshpool school

27 Medi 2019

Artists impression of the new Welshpool schoolMae Cyngor Sir Powys wedi dweud bod pecyn tendr i gwblhau ysgol gynradd newydd yn y Trallwng wedi'i gyhoeddi.

Bellach, mae'r cyngor yn chwilio am gontractwyr i orffen Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng ar gyfer 360 o ddisgyblion, sy'n cael ei hadeiladu fel rhan o raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru.

Mae cyhoeddi'r pecyn tendro yn gam mawr ymlaen i'r prosiect adeiladu ar gyfer yr ysgol hon ac mae'n dilyn proses Holiadur Cyn-Cymhwyso.

Dechreuodd y gwaith ar yr ysgol newydd fis Gorffennaf diwethaf ond daeth i stop sydyn ym mis Mawrth pan aeth y prif gontractwr, Dawnus Construction Ltd, i ddwylo'r gweinyddwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Mae cyhoeddi'r pecyn tendro yn gam mawr ymlaen i'r prosiect ar gyfer adeiladu'r ysgol hon.

"Rydym yn awyddus i weld yr ysgol wedi'i chwblhau cynted ag sy'n bosib a gan fod y tendr nawr ar gael, rydym un cam yn agosach at ail-ddechrau'r gwaith ar y safle.

"Mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd i gymuned yr ysgol a bydd y cyngor yn gwneud popeth yn ei allu i gadw'r oedi i fod cyn lleied â phosib.  Mae'r ysgol newydd hon yn rhan bwysig o'n Rhaglen yr Unfed Ganrif ar Hugain a'r nod yw agor yr ysgol erbyn mis Medi 2020."

Disgwylir y bydd contractwr yn cael ei benodi erbyn dechrau mis Rhagfyr.

Gellir gweld manylion y tendr ar wefan etenderwales.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu