Mannau gwefru cerbydau trydan

Image of an electric car being charged

25 Medi 2019

Image of an electric car being chargedBydd nifer o fannau gwefru cerbydau trydan cyflym yn cael eu gosod yn nifer o feysydd parcio cyfnod hir y sir ar ôl llwyddo i sicrhau £100,000 o nawdd gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel.

Dyfarnwyd y nawdd dan feini prawf a fyddai'n ei gwneud yn bosibl i osod mannau gwefru mewn mannau  a fyddai'n helpu trigolion sydd heb ddreif neu garej ac yn parcio eu cerbydau trydan ar y stryd.  Bydd y cyhoedd neu ymwelwyr yn gallu defnyddio'r mannau gwefru hyn. 

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau: "Rydym wrth ein bodd i ni dderbyn y cyfanswm sydd ar gael i'n rhoi ni ar ben ffordd tuag at baratoi ein sir i'r dyfodol a lleihau allyriadau carbon.  Gyda'r arian hwn, gallwn osod mannau gwefru yn nawmaes parcio.  Dyma ddechrau ar gam gyntaf y rhaglen i adeiladu rhwydwaith o fannau gwefru ar draws y sir ac rydym am ddenu mwy o nawdd i wella'r gwasanaeth hwn at y dyfodol."

Bydd y mannau gwefru'n sicrhau bod trigolion lleol a thwristiaid sydd â cherbydau trydan yn gallu cyrraedd mannau gwefru mewn gwahanol fannau ar draws y sir.

Dyma'r naw maes parcio a ddewiswyd ar gyfer cam cyntaf y rhaglen:

  • Maes Parcio'r Stryd Fawr, Llandrindod LD1 6BG
  • Maes Parcio'r Gro, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3BL
  • Maes Parcio Mount Street, Llanidloes, SY18 6BZ
  • Maes Parcio Heol Maengwyn, Machynlleth, SY20 8DY
  • Maes Parcio'r Lôn Gefn, Y Drenewydd, SY16 2NH
  • Maes Parcio Stryd yr Eglwys, Y Trallwng, SY21 7DD
  • Maes Parcio Hereford Street, Llanandras, LD8 2AT
  • Maes Parcio'r Watton, Aberhonddu, LD3 7ED

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu