SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mannau gwefru cerbydau trydan

Image of an electric car being charged

25 Medi 2019

Image of an electric car being chargedBydd nifer o fannau gwefru cerbydau trydan cyflym yn cael eu gosod yn nifer o feysydd parcio cyfnod hir y sir ar ôl llwyddo i sicrhau £100,000 o nawdd gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel.

Dyfarnwyd y nawdd dan feini prawf a fyddai'n ei gwneud yn bosibl i osod mannau gwefru mewn mannau  a fyddai'n helpu trigolion sydd heb ddreif neu garej ac yn parcio eu cerbydau trydan ar y stryd.  Bydd y cyhoedd neu ymwelwyr yn gallu defnyddio'r mannau gwefru hyn. 

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau: "Rydym wrth ein bodd i ni dderbyn y cyfanswm sydd ar gael i'n rhoi ni ar ben ffordd tuag at baratoi ein sir i'r dyfodol a lleihau allyriadau carbon.  Gyda'r arian hwn, gallwn osod mannau gwefru yn nawmaes parcio.  Dyma ddechrau ar gam gyntaf y rhaglen i adeiladu rhwydwaith o fannau gwefru ar draws y sir ac rydym am ddenu mwy o nawdd i wella'r gwasanaeth hwn at y dyfodol."

Bydd y mannau gwefru'n sicrhau bod trigolion lleol a thwristiaid sydd â cherbydau trydan yn gallu cyrraedd mannau gwefru mewn gwahanol fannau ar draws y sir.

Dyma'r naw maes parcio a ddewiswyd ar gyfer cam cyntaf y rhaglen:

  • Maes Parcio'r Stryd Fawr, Llandrindod LD1 6BG
  • Maes Parcio'r Gro, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3BL
  • Maes Parcio Mount Street, Llanidloes, SY18 6BZ
  • Maes Parcio Heol Maengwyn, Machynlleth, SY20 8DY
  • Maes Parcio'r Lôn Gefn, Y Drenewydd, SY16 2NH
  • Maes Parcio Stryd yr Eglwys, Y Trallwng, SY21 7DD
  • Maes Parcio Hereford Street, Llanandras, LD8 2AT
  • Maes Parcio'r Watton, Aberhonddu, LD3 7ED

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu