SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet wedi'i gadarnhau

Image of Powys County Council Cabinet

2 Hydref 2019

Image of Powys County Council CabinetMae ad-drefniant o gyfrifoldebau cabinet Cyngor Sir Powys wedi cael ei gwblhau gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris.

Cyhoeddwyd y newidiadau heddiw (dydd Mawrth), yn dilyn ymddiswyddiad dau aelod o'r cabinet yr wythnos ddiwethaf a byddant yn effeithio ar bob maes gwasanaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Bydd y newidiadau rwy'n eu cyhoeddi heddiw yn dod i rym ar unwaith ac fe'u cynlluniwyd i roi heriau newydd a phrofiad ehangach i aelodau'r cabinet o holl waith y cyngor".

"Bydd y cabinet yn parhau gydag wyth aelod am y tro gyda rhai newidiadau angenrheidiol yng nghyfrifoldebau'r aelodau portffolio."

"Fel Cabinet mae gennym agenda sylweddol.  Wrth i nifer o raglenni strategol ddechrau cyflymu, byddaf yn cadw golwg ar nifer yr aelodau Cabinet ac efallai'n codi'r nifer i 10 maes o law."

Bydd y cyfrifoldebau portffolio fel a ganlyn:

  • Cyng. Rosemarie Harris, Arweinydd
  • Cyng. Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth
  • Cyng. Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion a'r Iaith Gymraeg
  • Cyng. Graham Breeze, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu
  • Cyng. Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo
  • Cyng. James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio
  • Cyng. Heulwen Hulme, Aelod Portffolio ar faterion yr Amgylchedd
  • Cyng. Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu