HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Trial RIX Wiki

RIX wiki logo

Bydd y cyngor yn treialu RIX Wiki fel rhan o'i Raglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Gwefan personol syml a hawdd i'w adeiladu yw Wiki.  Gellir cael mynediad ato trwy ddefnyddio cyfrifiadur personol, gliniadur, ffôn clyfar neu lechen.  Gellir eu defnyddio i greu cynlluniau amlgyfrwng sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n defnyddio lluniau, geiriau fideo a sŵn i ddal llais, sgiliau, dyheadau ac anghenion yr unigolyn.RIX wiki logo

Mae Wiki yn cael ei weld fel teclyn defnyddiol iawn i gefnogi addysg, iechyd a chynllunio gofal ar gyfer plant a phobl gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae'r cyngor yn ystyried Wiki i fod yn declyn pwysig i'w helpu i fodloni gofynion Deddf Tribiwnlys Addysg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2018, sy'n nodi'r pwysigrwydd o gael barn a theimladau'r dysgwyr wrth galon y broses o gynllunio'r cymorth sydd ei angen i'w galluogi i oresgyn rhwystrau i ddysgu a chyflawni eu potensial llawn.

I ddechrau, bydd y treial wedi'i gyfyngu i nifer fechan o ysgolion ond bydd yn cael ei ehangu os yw'n llwyddiannus.

Datblygwyd RIX Wiki gan RIX Research and Media, canolfan ymchwil a datblygu rhyngwladol sydd wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain.  Yn y fan yma, maen nhw'n ymchwilio a datblygu ffyrdd o ddefnyddio technolegau newydd i drawsnewid bywydau pobl ag anableddau dysgu.

I gael rhagor o wybodaeth am RIK Wiki ewch i www.rixwiki.org/

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y treial anfonwch e-bost at aln.transformation@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu