SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae aelwydydd y Drenewydd yn cael eu hannog, 'Ailgylchwch fwy o wastraff bwyd'

Image of food waste going into a food bin

3 Hydref 2019

Image of food waste going into a food binMae Cyngor Sir Powys yn annog aelwydydd yn y Drenewydd i ailgylchu cymaint â phosibl o'u bwyd trwy ddefnyddio'r gwasanaeth casglu gwastraff o fin y ffordd.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod aelwydydd ym Mhowys yn ailgylchu 69kg o wastraff bwyd ar gyfartaledd bob blwyddyn, 10 y cant yn llai na gweddill y sir.

Mae Tîm Ailgylchu a Gwastraffu'r cyngor am i aelwydydd y Drenewydd ailgylchu eu holl fwyd gwastraff bob wythnos trwy ddefnyddi'r gwasanaeth casglu gwastraff wythnosol o ymyl y ffordd.

Dywedodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Cabinet yr Amgylchedd: "Mae cyfraddau casglu gwastraff bwyd o amgylch y sir wedi bod yn gyfnewidiol dros y misoedd diwethaf, gydag ambell gyfnod yn wych a chyfnodau eraill heb fod cystal. Ry'n ni'n awyddus i drigolion ailgylchu cymaint â phosibl o'u bwyd gwastraff, a byddwn ar strydoedd y Drenewydd i geisio helpu aelwydydd i gael mwy o'u gwasanaeth gwastraff.

"Ar gyfartaledd, mae 75kg o wastraff bwyd yn cael ei ailgylchu fesul alwyd yn y sir bob blwyddyn, ond mae'r gyfradd yn amrywio ac ry'n ni am gynyddu'r cyfraddau casglu gwastraff bwyd a thorri'r swm sy'n mynd i safleoedd tirlenwi.

"Mae anfon bwyd gwastraff i safleoedd tirlenwi yn ddrud ac yn ddrwg i'r amgylchedd. Os defnyddir ein gwasanaeth casglu o ymyl y ffordd, mae'r holl wastraff yn cael ei ailgylchu gan ei fod yn mynd i gyfleuster treulio anaerobig yn Ne Cymru i gynhyrchu ynni gwyrdd a gwrtaith i ffermwyr Cymru."

Mae dadansoddiad o wastraff gweddilliol yn awgrymu bod cymaint â 16 y cant o'r gwastraff a roddir yn y bin du ar olwynion ac sy'n mynd i safleoedd tirlenwi yn wastraff bwyd.

Bydd y fenter yn y Drenewydd yn cynnwys sioeau teithiol yn llyfrgell y dref ac yn targedu tai yn Nhrehafren, Treowen a rhannau eraill o'r dref gyda thaflen ac ymgyrch wybodaeth gydol Hydrefn a Thachwedd.

I gael rhagor o wybodaeth ar ba eitemau y mae modd eu hailgylchu gan ddefnyddio gwasanaeth casglu gwastraff bwyd o ymyl y ffordd, ewch i https://cy.powys.gov.uk/sbwrielacailgylchu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu