SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rheoli Perfformiad a Sicrhau Ansawdd

Cyngor Sir Powys Fframwaith Rheoli Perfformiad a Sicrhau Ansawdd

Er mwyn gwybod a yw'r cyngor yn cyflawni'r blaenoriaethau a'r amcanion y mae wedi'u nodi yn ei gynlluniau, rhaid bod ganddo ffordd gadarn acamserol o fonitro a mesur perfformiad yn eu herbyn.

Mae rheoli perfformiad yn ymwneud â gofyn faint yr ydym wedi'i wneud ac mae sicrhau ansawdd yn gofyn pa mor dda yr ydym wedi cyflawni tasg,neu pa mor dda oedd gwasanaeth a ddarparwyd gennym? Gyda'n gilydd, mae rheoli perfformiad a sicrhau ansawdd yn dangos a yw rhywbeth erenghraifft ar amser, neu yn cyrraedd y targed, a pha mor dda yr ydym yn ei wneud.

Egwyddorion allweddol rheoli perfformiad a sicrhau ansawdd yn effeithiolyw:

  • Mae gan bawb yn y cyngor ran i'wchwarae wrth reoli perfformiad
  • Mae'r Cabinet, y Tîm Rheoli Gweithredola'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn dibynnuar wybodaeth o ansawdd da am berfformiad i wneud penderfyniadau gwybodus
  • Mae rheoli perfformiad yn hanfodolar gyfer llywodraethu da ac atebolrwydd
  • Rhaid i fesurau perfformiad adlewyrchu blaenoriaethau'r cyngor i sicrhau bod amcanion yn caeleu cyflawni
  • Mae hunanwerthuso ac adolygu gweithgaredd yn rhan bwysig o welliant parhaus
  • Rhaid gweithredu ar wybodaeth am berfformiad i wella canlyniadau

Mae rheoli perfformiad a sicrhau ansawdd yn cynnwys egwyddorion syml:

  • Cynlluniwch yr hyn sydd angen ei wneud i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir  
  • Gwnewch ef
  • Adolygwch gynnydd yn rheolaidd a gwerthuswch effeithiolrwydd ein gweithredoedd yn erbyn y canlyniadau a fwriadwyd, gan addasu cynlluniau lle bo angen

Pam cael Fframwaith Rheoli Perfformiad a Sicrhau Ansawdd?

Mae fframwaith rheoli perfformiad a sicrhau ansawdd cadarn yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod systemau a dulliau cyfunol yn cael eu defnyddio trwy'r cyngor i reoli perfformiad. Mae hefyd yn ein helpu i weithio fel un gymuned 'gydgysylltiedig',  lle  mae pawb yn glir ynghylch sut maen nhw'n helpu I gyflawni gweledigaeth y cyngor.

Mae'r fframwaith hefyd yn sicrhau bod staff yn deall yn glir eu cyfrifoldebau o ran rheoli perfformiad a sicrhau ansawdd,  y  bydd trefniadau llywodraethu'r cyngor yn eu dwyn I gyfrif arnynt.

Mae rheoli perfformiad yn seiliedig ar gylch o adolygu a gwella parhaus, y mae'r fframwaith hwn yn ei ddisgrifio.


Llwytho copi o'r fframwaith yma [815KB]

Website accessibility checker icon   Mae'r pdf hwn wedi cael ei wirio am hygyrchedd

 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu