Dyddiad agor newydd i Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Artists impression of new Brecon High School

8 Hydref 2019

Artists impression of new Brecon High SchoolMae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd ysgol uwchradd newydd yn ne Powys nawr yn agor ym mis Rhagfyr.

Mae gwerth £21m o waith ar ysgol uwchradd newydd Aberhonddu bron â dod i ben, ond mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y penderfyniad anodd i newid dyddiad agor yr ysgol er budd addysg y disgyblion.

Bydd disgyblion yn symud i'r adeilad newydd ddydd Llun 2 Rhagfyr yn lle dydd Mawrth 5 Tachwedd.  Bydd hyn yn sicrhau bod yr adeilad yn hollol barod i'r disgyblion o'r diwrnod cyntaf ac na fydd unrhyw amharu pellach arnynt wrth symud i'r adeilad newydd.

Bydd yr ysgol newydd, sydd ar safle sy'n mesur 7,500 metr sgwâr, yn cynnig ysgol uwchradd newydd sbon o'r radd flaenaf i 750 o ddisgyblion gyda chegin lawn, llefydd bwyta, neuadd chwaraeon â phedwar cwrt, stiwdio gweithgareddau a mannau addysgu arbenigol.  Bydd yn cynnig amgylchedd dysgu llawer gwell i ddisgyblion a staff.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Bydd yr ysgol uwchradd newydd yn Aberhonddu yn gyfleuster rhagorol gyda'r adnoddau diweddaraf i ddisgyblion ac athrawon.

"Mae rhan helaeth o'r gwaith adeiladu wedi gorffen, ond yn dilyn archwiliad o'r safle, fe allai rhannau o'r gwaith fynd ymlaen tan fis nesaf, gan effeithio ar addysg y plant.

"Trwy newid y dyddiad agor i ddisgyblion, gallwn orffen y gwaith a rhoi cyfle i ni brofi'r adeilad er mwyn sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn ac yn barod i addysgu'r plant.

"Mae ond yn deg i ddisgyblion ac athrawon eu bod yn cerdded i adeilad newydd sy'n hollol barod ac yn sicrhau amgylchedd dysgu dymunol o'r diwrnod cyntaf."

Mae cyfnod pontio wedi'i drefnu ar gyfer yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 18 Tachwedd er mwyn symud o'r hen adeilad i'r adeiladau newydd.  Ad-drefnwyd y diwrnodau heb ddisgyblion, gan ddechrau dydd Llun 25 tan ddydd Gwener 29 Tachwedd.  Bydd yr adeilad newydd yn agor yn swyddogol i staff a disgyblion ar ddydd Llun 2 Rhagfyr.

"Rydym yn gwerthfawrogi y bydd yr oedi pellach yn effeithio ar ddisgyblion, rhieni ac athrawon, ond trwy symud i'r adeilad newydd cyn ei fod yn barod, mae yna risg y bydd yn cael effaith niweidiol ar addysgu ac mae hyn yn annerbyniol" dywedodd y Cynghorydd Davies.

Datganiad gan y Cyng David Meredtith, Cadeirydd y Llywodraethwyr

Bydd yna oedi cyn bydd y disgyblion yn symud i'r ysgol newydd, ac er bod y sefyllfa yn anffodus, mae'n gwbl hanfodol bod yr adeilad yn hollol weithredol er mwyn osgoi unrhyw faterion iechyd a diogelwch a all ddigwydd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu