Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Ceisiadau'n agor nawr am le mewn ysgol uwchradd

Image of pupils in a school corridor

9 Hydref 2019

Image of pupils in a school corridorCyhoeddodd Cyngor Sir Powys bod modd anfon cais nawr am le mewn ysgol uwchradd i blant fydd yn dechrau mis Medi 2020.

Mae gan rieni neu ofalwyr plant sydd ym mlwyddyn chwech tan ddydd Gwener 15 Tachwedd i anfon cais.

Gallwch lenwi'r ffurflen gais trwy fynd i www.powys.gov.uk a chwilio am 'Gwneud Cais am Le mewn Ysgol Uwchradd'.  Mae'r holl fanylion yno.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Dylai rhieni/gofalwyr lenwi'r ffurflen hon mor fuan â phosibl i sicrhau lle mewn ysgol uwchradd ym mis Medi 2020.

"Os na fydd hyn yn cael ei wneud mewn pryd, mae'n bosibl na fydd lle i'ch plentyn yn yr ysgol o'ch dewis."

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar sut i wneud cais, cysylltwch â Thîm Derbyn y Cyngor ar 01597 826477.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu