Cyhoeddi'r Cynllun Gwella Corfforaethol a'r adroddiad blynyddol

Image of County Hall

10 Hydref 2019

Image of County HallMae adroddiad wedi'i gyhoeddi sy'n amlinellu blaenoriaethau Cyngor Sir Powys yn ogystal â chynnydd a wnaed dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi Gweledigaeth 2025: Diweddariad ar ein Cynllun Gwella Corfforaethol ac Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019 yn dilyn derbyn sêl bendith y cyngor llawn heddiw (Hydref 10).

Mae'r adroddiad yn cynnwys manylion perfformiad y cyngor yn ystod 2018-19.  Yn ogystal â throsolwg o weledigaeth y cyngor ar ddyfodol Powys, ac amcanion lles a phrosiectau trawsnewid, bydd yn canolbwyntio ar helpu i wireddu'r weledigaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Yn 2018 fe wnes i a'r Cabinet gyflwyno ein dyheadau tymor hir i Bowys, sef Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol.  Roedd yn uchelgeisiol iawn ac yn nodi deugain o ganlyniadau a fyddai'n gwneud gwahaniaeth go iawn i drigolion, cymunedau a busnesau Powys.  Mae'r adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi'r wythnos hon yn diweddaru pawb ar beth sydd wedi'i gyflawni hyd yma, pa wahaniaeth rydym yn ei wneud, a'n cynlluniau i'r dyfodol.

"Rydym yn sylweddoli fod hwn yn adroddiad trwyadl, felly'n ogystal â'r ddogfen ar-lein, rydym wedi llunio cyfres o animeiddiadau sy'n edrych ar wahanol themâu er mwyn ei wneud yn fwy hwylus."

Dywedodd y Cynghorydd Harris: "Mae cynlluniau Gweledigaeth 2025 yn uchelgeisiol iawn.  Erbyn hyn mae gennym strwythur newydd o uwch-reolwyr a thrwy weithio gyda'n gilydd gallwn greu sir y gallwn ymfalchio ynddi.  Hoffwn ddiolch i bawb am gyfrannu at wneud newidiadau a dyma ddechrau ar bennod newydd gydag egni, brwdfrydedd a syniadau i yrru'r cynllun ymlaen."

I ddarllen yr adroddiad a'r animeiddiadau ewch i  https://cy.powys.gov.uk/cynlluncorfforaethol

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu