Y cyngor yn datgan y gallai Taliadau Uniongyrchol fod yr ateb i fwy o bobl

Image of Paralympian table tennis player Rob Davies MBE

10 Hydref 2019

Image of Paralympian table tennis player Rob Davies MBEMae'r chwaraewr tennis bwrdd Paralympaidd Rob Davies MBE yn un o ddwsinau o bobl ym Mhowys sydd nawr yn rheoli eu gofal cymdeithasol gyda Thaliadau Uniongyrchol.

Mae Cyngor Sir Powys yn dweud y gallai hyn fod yn opsiwn i lawer mwy gan fod Taliadau Uniongyrchol yn rhoi mwy o reolaeth i bobl dros eu bywydau a sut mae eu gofal yn cael ei ddarparu trwy hyrwyddo annibyniaeth, dewis a chynhwysiant. 

Mae Rob, sy'n byw yn ne'r sir, yn derbyn arian gan y cyngor ac mae'n gallu ei ddefnyddio i gyflogi pobl i ddarparu ei ofal.  Hefyd, mae 'PeoplePlus Independent Living Services' yn ei helpu i reoli ei ofal gan ddefnyddio ei Daliadau Uniongyrchol.

"Rwy'n defnyddio'r arian i gyflogi tri Chynorthwyydd Personol neu ofalwyr ac mae'n gweithio'n dda i mi.  Rwyf wedi derbyn Taliadau Uniongyrchol ers i mi ddod allan o'r Ysbyty yn 2006 ac fe wnaeth fy ngweithiwr cymdeithasol ei drefnu i mi," dywedodd Rob.

Esboniodd ei fod yn gallu teilwra ei ofal i gwrdd â'i ofynion penodol, gan gynnwys ei gefnogi i fynychu ei sesiynau hyfforddi rheolaidd yng Nghaerdydd a phan deithiodd i Frasil i gystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn 2016, lle cipiodd y Fedal Aur yn y Tennis Bwrdd Sengl i Ddynion, Dosbarth 1.

"Rwy'n rheoli'r cyfrifon ac yn cyflogi'r bobl fy hunan oherwydd dyna'r ffordd sy'n well gen i.  Rwy'n gallu dewis y bobl rydw i eisiau, y cymeriadau rwy'n eu hoffi.  Ni fyddwn wedi gallu cyrraedd lle rydw i heddiw, na mynd i'r Gemau Paralympaidd, heb allu rheoli fy ngofal fel hyn," dywedodd Rob, a dderbyniodd ei MBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd ar ddiwedd 2016.

Mae PeoplePlus yn gallu rhoi cefnogaeth a helpu pobl i ddeall y ffordd y gellir defnyddio Taliadau Uniongyrchol ar eu cyfer, fel recriwtio yn cynnwys hysbysebu swyddi gwag, cyflogi cynorthwywyr personol, cyngor ac arweiniad parhaus am bob agwedd o reoli cyfrifon taliadau uniongyrchol.  Mae PeoplePlus wedi'i gontractio gan y cyngor i ddarparu'r gwasanaeth hwn.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth  am Daliadau Uniongyrchol yn https://cy.powys.gov.uk/article/1580/Daliadau-Uniongyrchol neu drwy ffonio gwasanaeth y cyngor CYMORTH ar 0345 602 7050.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw Aelod Cabinet y cyngor gyda chyfrifoldeb am Ofal Cymdeithasol Oedolion.  Dywedodd: "'Mae Rob yn enghraifft dda o rywun sy'n defnyddio'r Taliadau Uniongyrchol mewn ffordd sy'n gyfleus i'w ffordd ef o fyw a'i ddymuniadau.  Mae'n system sy'n gallu elwa nifer o bobl, felly beth am weld os byddai'n gweithio i chi neu eich anwyliaid?'

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth PeoplePlus yn  https://peopleplus.co.uk/communities/direct-payment-support-services/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu