SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diweddariad ar Y Gaer

Powys logo

11 Hydref 2019

Powys logoMae atyniad diwylliannol a hanesyddol newydd Aberhonddu, y Gaer, yn chwilio'n ehangach am bartneriaid i fod yn rhan o'r cyfleuster unigryw hwn yng nghanol y dref.

Mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i sefydliadau i gysylltu os oes ganddynt ddiddordeb i fod yn bartner yn y gwaith o redeg yr atyniad diwylliannol a hanesyddol newydd pan fydd yn agor.

Mae'r cyngor sir eisoes wedi datgelu ei fod mewn trafodaethau gyda Choleg Bannau Brycheiniog, rhan o Grŵp Colegau NPTC, i ehangu'r ystod o gyfleoedd a allai gael eu darparu o'r adeilad, ond nad oes unrhyw benderfyniad wedi cael ei wneud.

Bellach, mae'r Cyngor yn chwilio am Ddatganiadau o Ddiddordeb gan sefydliadau sydd am fod yn bartner gyda'r cyngor sir yn y cyfleuster cyffrous hwn ar sail preswyliad neilltuedig ac wedi'i rannu ar gyfer rhywfaint o'r adeilad cyffrous hwn.

Dylid anfon unrhyw ddiddordeb ac ymholiadau i property.sales@powys.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb yw 24 Hydref 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu