SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cosb benodedig i un o drigolion Ystradgynlais

Powys logo

14 Hydref 2019

Powys logoMae un o drigolion Ystradgynlais wedi cael dirwy am adael gwastraff o'r cartref mewn biniau sbwriel ar y stryd yn y dref.

Rhoddwyd y gosb benodedig o £75, sydd wedi'i dalu, am ddefnyddio'r cynhwysydd anghywir ar gyfer sbwriel domestig, sy'n torri rhybudd ffurfiol adran 46 Deddf Diogelu'r Amgylchedd.

Aeth swyddogion gorfodi gwastraff ati i edrych ar nifer o'r biniau stryd yn Ystradgynlais ar ôl derbyn cwynion fod sbwriel domestig yn cael ei adael.  Canfuwyd gwastraff domestig gan gynnwys poteli hylif golchi dillad, poteli llaeth, gwely anifeiliaid anwes a gohebiaeth.

Adnabuwyd nifer o drigolion  ac fe wnaeth y cyngor ysgrifennu atynt a galw gyda'r trigolion yn pwysleisio nad yw hyn yn dderbyniol a'u hannog i ddefnyddio cyfleusterau ailgylchu.  Ond roedd un ohonynt yn parhau i adael sbwriel a derbyniodd rybudd Adran 46.

Mae'r rhybudd hwn yn rhoi pwer i'r cyngor nodi mathau penodol o focsys ar gyfer gwastraff domestig ac ailgylchu (cynwysyddion penodol) a mynnu sut ydynt i'w defnyddio.  Yn ôl y rhybudd cyfreithiol, rhaid i drigolion ddefnyddio'r bocsys ailgylchu ar gyfer deunydd sydd i'w ailgylchu a defnyddio'r bin domestig ar olwynion ar gyfer eu sbwriel domestig.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, y Cynghorydd Heulwen Hulme: "Mae'r rhan fwyaf o drigolion Powys yn ailgylchu bob wythnos ac yn defnyddio'u cynwysyddion sbwriel ac ailgylchu yn ôl y bwriad.  Fodd bynnag, pan nad yw trigolion yn cydymffurfio, gan arwain at broblemau amgylcheddol, gallwn gymryd camau cyfreithiol.

"Rydym eisiau i drigolion ailgylchu mwy a helpu i gadw Powys yn le glân, gwyrdd a deniadol i drigolion ac ymwelwyr.  Rydym yn hapus i roi cyngor ac addysgu os oes angen, ond fe wnawn hefyd gymryd camau cyfreithiol os bydd rhaid," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu