SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cosb benodedig i siopwr o Grughywel

Powys logo

14 Hydref 2019

Powys logoMae siopwr o dde Powys wedi cael dirwy am adael sbwriel yng Nghrughywel.

Rhoddwyd y ddirwy o £400 wedi i heddwas Dyfed-Powys wylio'r siopwr yn gosod dwy sach ddu'n llawn sbwriel masnachol mewn bin ar y stryd yng Nghrughywel ym mis Medi.

Cafodd y troseddwr ei gyfweld dan rybudd gan swyddogion tîm Ymwybyddiaeth a Gorfodi Gwastraff Cyngor Sir Powys a rhoddwyd dirwy o £400 iddo am dipio anghyfreithlon.  Talwyd £200 o'r ddirwy, sy'n cael ei gynnig os bydd y troseddwr yn talu o fewn 10 diwrnod.

Mae'r biniau sbwriel cyhoeddus yno i bobl gael gwared ar ychydig o sbwriel i ffwrdd o'r cartref pan fydd pobl o gwmpas y lle.  Ni cheir eu defnyddio ar gyfer gwastraff masnachol neu sbwriel cyffredinol o'r cartref.

Mae 'dyletswydd gofal' cyfreithiol ar fusnesau i sicrhau eu bod yn storio, casglu ac yn cael gwared ar/ailgylchu eu gwastraff yn broffesiynol.  Mae'n anghyfreithlon defnyddio gwasanaethau gwastraff domestig ar gyfer gwastraff masnachol.  Rhaid i bob busnes gyflogi cwmni gwastraff masnachol i gael gwared ar eu gwastraff yn gywir.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar yr Amgylchedd, y Cynghorydd Heulwen Hulme: "Mae'r rhan fwyaf o fusnesau ym Mhowys yn gweithredu'n gyfreithlon ac yn casáu'r math hyn o gamddefnydd.  Mae ymddygiad anghyfrifol o'r fath yn creu gwaith ychwanegol i'r timoedd glanhau strydoedd, yn creu llanast yng nghanol ein trefi ac yn tanseilio busnesau lleol.

"Rydym yn ddiolchgar i Heddlu Dyfed-Powys am barhau i'n helpu ni dorri lawr ar ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol."

Am gyngor ar wastraff masnachol ac ailgylchu ewch i : https://cy.powys.gov.uk/article/1115/Gwastraff-ac-Ailgylchu-Masnachol

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu