Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Digwyddiadau Busnes Brexit

Image of people meeting round a table

15 Hydref 2019

Image of people meeting round a tableMae busnesau Powys yn cael eu gwahodd i dri seminar yn Llandrindod ar gyfer digwyddiadau Parodrwydd ar gyfer Brexit.

Bydd y digwyddiadau, a fydd yn cael eu cynnal yng Ngwesty'r Metropole ar ddydd Gwener 18 Hydref a dydd Iau 24 Hydref, yn cael eu rhedeg o 10.30am tan 4.30pm.  Bydd y digwyddiadau'n edrych ar dreth, TAW a materion allforio.

Bydd y digwyddiad dydd Gwener yn edrych ar goblygiadau posibl Brexit a'r hyn sydd angen i fusnesau eu hystyried.  Edrychir yn fanwl ar y cyngor a gyhoeddwyd gan yr HMRC i esbonio'r Jargon a'r goblygiadau posibl. 

Bydd yn cynnwys sesiwn cymorth 1 i 1 ar ddogfennau allforio, awr gyda goruchwyliwr dogfennau i ofyn cwestiynau penodol ar y dogfennau angenrheidiol ar gyfer allforio.

Bydd y digwyddiad dydd Iau yn cynnwys allforio nwyddau i gwsmeriaid busnes y tu allan i'r DU - gofynion TAW cyfredol a'r cynllunio sydd ei angen ar gyfer y meysydd posibl y gallai Brexit cael effaith arnynt.  Gwerthu nwyddau ar-lein i ddefnyddwyr preifat y tu allan i'r DU - gofynion TAW cyfredol a'r cynllunio sydd ei angen ar gyfer y meysydd y gallai Brexit cael effaith arnynt.

Darparu gwasanaethau i gwsmeriaid busnes y tu allan i'r DU - gofynion TAW cyfredol a'r cynllunio sydd ei angen ar gyfer y meysydd posibl y gallai Brexit cael effaith arnynt.

Gwasanaethau sy'n cael eu cyflenwi'n electronig - Beth sydd angen i chi ddeall am y rheolau TAW yn y maes hwn a sut y gallai Brexit cael effaith arnynt. 

Bydd hefyd yn cynnwys cymhorthfa TAW ar gyfer busnesau unigol - cyfarfodydd unigol 1 awr o hyd ar gael gydag arbenigwr TAW Centurion i drafod eu pryderon busnes penodol ynglŷn â threfniadau neu ddealltwriaeth TAW.

Mae'r holl sesiynau am ddim ond nid yw'r lleoedd yn ddi-ben-draw ac mae'n rhaid cadw lle.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at - info@southwaleschamber.co.uk neu ffoniwch 01633 254041.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu