SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grantiau i ddatblygu chwaraeon llawr gwlad ym Mhowys

Image of people taking part in archery

15 Hydref 2019

Image of people taking part in archeryCyhoeddodd Cyngor Sir Powys fod nifer o fudiadau chwaraeon yn y sir wedi derbyn dros £16,000.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon y cyngor yn annog grwpiau chwaraeon a chorfforol newydd ym Mhowys i fanteisio ar hyd at £1,500 o nawdd grant i helpu i greu clybiau llewyrchus a fydd yn creu cyfleoedd trwy fentergarwch ac arloesi.

Nod y grantiau gan Gist Gymunedol Sportlot, cynllun grantiau'r Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru yw gwneud gwahaniaeth i weithgareddau chwaraeon a chorfforol yn lleol.

Gydag ychydig dros £20,000 ar gael ar gyfer cyfarfod olaf y flwyddyn ariannol hon, mae'r cyngor yn annog sefydliadau i gyflwyno ceisiadau ac i beidio colli'r cyfle.

Ymhlith y sefydliadau diweddaraf i sicrhau arian grant oedd:

 • Clwb Gymnasteg Dreigiau Maldwyn: £1,230 tuag at addysgu hyfforddwyr ac offer.
 • Gemau Olympaidd Arbennig Powys: £1,489 tuag at addysgu hyfforddwyr a llogi cyfleusterau ac offer.
 • Clwb Pêl-droed Trefaldwyn: £900 tuag at addysgu hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Pêl-droed Newtown Wanderers: £696 tuag at addysgu hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Pêl-droed Maesyrhandir: £1,497 tuag at addysgu hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Badminton Iau Aberhonddu: £1,500 tuag at addysgu hyfforddwyr a llogi cyfleusterau.
 • Clwb Pêl-droed Cwm Wanderers: £1,500 tuag at offer, addysgu hyfforddwyr a'r cit.
 • Clwb Cleddyfaeth Ddraig Wern: £1,498 tuag at addysgu hyfforddwyr a llogi cyfleusterau.
 • Llys Glanyrafon: £969 tuag at gostau hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Croquet Llanidloes: £1,450 tuag at offer a marchnata.
 • Clwb Pêl-droed Iau Penybont Utd: £1,490 tuag at logi cyfleusterau, addysgu hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Gymnasteg Dreigiau Llandrindod: £1,000 tuag at addysgu hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Pêl-droed Dyffryn Banw: £1,265 tuag at addysgu hyfforddwyr, llogi cyfleusterau ac offer.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar Ddatblygu Chwaraeon: "Rwy wrth fy modd ein bod ni wedi gallu cyflwyno'r grantiau hyn i'r saith clwb.  Bydd yr arian yn eu helpu i ffynnu a gwneud gwahaniaeth i chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn eu hardal.

"Gydag ychydig dros £20,000 yn weddill am y flwyddyn ariannol hon, rwy'n annog sefydliadau i anfon ceisiadau ac i beidio colli allan ar y cyfle hwn."

Y dyddiad cau nesaf yw dydd Mawrth, 5 Tachwedd.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Datblygu Chwaraeon ar 07766 248617 (Gogledd Powys) neu 07836 501925 (De Powys) neu anfonwch e-bost at  lago@powys.gov.uk

Gallwch lwytho ffurflenni cais o wefan Chwaraeon Cymru  www.sportwales.org.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu