SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwy i fusnes ym Machynlleth am drosedd gwastraff

Black bin bags

16 Hydref 2019

Black bin bagsMae busnes ym Machynlleth wedi cael dirwy o £300 am adael gwastraff masnachol mewn sachau duon yn y dref.

Derbyniodd swyddogion Ymwybyddiaeth a Gorfodi Gwastraff Cyngor Sir Powys gŵyn gan lanhawyr strydoedd fod gwastraff masnachol yn cael ei adael mewn sachau duon yn y dref.

Cyflwynwyd rhybudd cyfreithiol i fusnes lleol yn mynnu eu bod yn dangos dogfennau'n dangos bod ganddynt wasanaeth sbwriel ac ailgylchu dilys.  Nid oedd y busnes yn gallu dangos sut oeddent yn cael gwared ar eu gwastraff, gan felly derbyn dirwy o £300.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar yr Amgylchedd, y Cynghorydd Heulwen Hulme: "Mae'n bwysig cadw canol ein trefi ni'n lân ac yn daclus i ddenu twristiaid ac i sicrhau amgylchedd hyfryd i drigolion a busnesau.

"Mae'r rhan fwyaf o'n busnesau ni'n deall bod ganddynt ddyletswydd gofal cyfreithiol i gael gwared ar eu gwastraff masnachol yn gywir a chadw tystiolaeth i brofi hynny.  Yn anffodus mae ychydig yn methu gwneud hyn ac yn wynebu'r perygl o gael eu herlyn a dirwy o £300.

Am gyngor am wastraff masnachol ac ailgylchu, cysylltwch â trade.waste@powys.gov.uk

Defnyddir hysbysiadau cosb penodedig fel modd effeithiol o setlo achos.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu