SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgynghoriad ar gyfuno ysgolion cynradd yn cau'r mis nesaf

Children in a classroom

16 October 2019

Children in a classroomBydd ymgynghoriad ar gynlluniau i gyfuno dwy ysgol gynradd yng ngogledd Powys yn cau y mis nesaf, yn ôl y cyngor sir.

Bydd Cyngor Sir Powys yn cynnig uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren, gyda'r nod o sefydlu un ysgol newydd ar y safleoedd cyfredol o fis Medi 2021. Byddai'r ysgol gynradd newydd yn darparu ar gyfer disgyblion o 4-11 oed.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ddydd Iau, 7 Tachwedd.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio â chyfrifoldeb am faterion Addysg: "Mae ein gweledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys yn cynnwys amgylcheddau dysgu da i bob un o'n dysgwyr ac mae'r rhain yn gynlluniau cyffrous.

"Mae'n bwysig fod rhieni a'r rheiny sydd â diddordeb yn ein cynlluniau yn darllen y dogfennau ymgynghori a byddwn yn eu hannog i rannu eu barn cyn dydd Iau, 7 Tachwedd."

Gellir gweld y ddogfen ymgynghori trwy chwilio 'Cynlluniau ar gyfer ysgolion ym Mhowys' at www.powys.gov.uk a dewis Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren.  

Bydd copïau o'r ddogfen ymgynghori ar gael yn fuan oddi wrth y ddwy ysgol i'r rheiny nad oes ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu