Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Datgelu diwrnod agor y Gaer

Image of Atrium at y Gaer

17 Hydref 2019

Image of Atrium at y GaerMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd yr atyniad diwylliannol a hanesyddol newydd blaengar yn Aberhonddu, y Gaer, yn agor ei ddrysau i'r cyhoedd am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr. 

Mae gwaith ar y cyfleuster yng nghanol y dref bron â'i gwblhau bellach, a bydd y ganolfan, mewn adeilad rhestredig Gradd II* wedi'i ailwampio yn cynnwys amgueddfa, llyfrgell newydd, oriel gelf a chyfleusterau cymunedol, yn agor i'r cyhoedd ddydd Iau, 5 Rhagfyr.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Aelodau Portffolio'r Cabinet, y Cyng Rachel Powel a'r Cyng Phyl Davies: "Gwyddom y bydd y Gaer yn chwarae rhan bwysig yn llesiant economaidd a diwylliant y sir yn y dyfodol. Mae'r prosiect uchelgeisiol wedi wynebu heriau anferth yn ystod cyfnod yr adeiladu, a gwyddom fod trigolion yn rhannu ein rhwystredigaeth oherwydd yr oedi wrth gwblhau'r prosiect.

"Rydym yn hyderus y bydd trigolion yn gweld bod y cyfan yn werth yr aros pan fydd yr adeilad trawiadol yn agor ei ddrysau. Mae'r cyfuniad o adeilad rhestredig Gradd II, sydd wedi bod yn rhan mor amlwg o'r dref ers cenedlaethau, ac ychwanegiadau cyfoes llawn steil yn cipio sylw ac yn gaffaeliad go iawn i'r sir.

Mae'r cynlluniau ar gyfer arddangosfa gyntaf y Gaer ar y gweill a bydd manylion yr arddangosfa dyfrlliwiau cyntaf yn cael eu cyhoeddi'n fuan.

Bydd agor y ganolfan fis Rhagfyr yn golygu y bydd yn rhaid i Lyfrgell bresennol y dref yn Heol y Defaid gau er mwyn symud ei stoc a'i weithredoedd i'r Gaer. Bydd y gwasanaeth yno yn cau ddiwedd y sesiwn ddydd Sadwrn 9 Tachwedd.

Atgoffir defnyddwyr y llyfrgell y gallant fenthyg hyd at Library users are being reminded that they can borrow up to 20 items on an adult library card, 10 items on a junior card and take extra books to cover the period until y Gaer opens on December 5. Books can also be renewed and borrowed online to be collected from any of the county's libraries.

Bydd llyfrgelloedd eraill y sir yn trin gwasanaethau eraill, gan gynnwys ceisiadau am gerdyn bws ac ymholiadau i'r cyngor.    

Bydd e-lyfrau, cyfleoedd i lawrlwytho llyfrau llafarn, e-gylchgronau ac e-gomics ar gael er mwyn darparu cyfleoedd darllen rhagorol ar gael 24/7 awr ar wefan y cyngor www.powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu