Galw gwirfoddolwyr sy'n mwynhau garddio

Image of people on Caprain's Walk at y Gaer

17 Hydref 2019

Image of people on Caprain's Walk at y GaerMae gardd gyhoeddus newydd wedi'i chreu yn y Gaer yn Aberhonddu, a gynlluniwyd gan y brodyr enwog Harry a David Rich, o raglen deledu 'Garden Rescue'.

Mae gwaith paratoi'r pridd a'r gwaith plannu ar Rodfa'r Capten wedi sefydlu'n dda dros fisoedd yr haf gan elwa o gymysgedd o law a heulwen.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar Ddiwylliant, y Cynghorydd Rachel Powell: "Rydym wedi gallu datblygu ardal Rhodfa'r Capten ger y Gaer yn erddi hyfryd, diolch i arian prosiect gan Lywodraeth Cymru.  Mae'r gwaith hwnnw bron ar ben ac mae'n bosibl gweld gymaint y mae'r gerddi'n adlewyrchu agweddau newydd a hanesyddol y ganolfan ddiwylliannol.

"Rydym wedi bod yn ffodus i ddenu'r enwog 'Rich Landscapes' i greu cynllun plannu mor ddychmygol yng nghanol y dref ac rwy'n gobeithio y bydd pobl o bob oed a gallu'n dod i fwynhau a defnyddio'r lle cyhoeddus hwn."

Dywedodd Harry ei fod yn ddiolchgar am y cyfle i greu parc awyr agored cyhoeddus prydferth i'r gymuned ac ymwelwyr.

"Mae wedi bod yn bleser pur cael cynllunio cynllun tirlunio naturiol cyhoeddus, sydd wedi'i ysbrydoli gan olygfeydd lleol i bobl fwynhau crwydro, eistedd a darllen llyfr neu gymdeithasu dros baned.  Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda phobl leol i ofalu am y planhigion ac rwy'n bwriadu dod i fwynhau'r lle gyda'r teulu pan fyddaf yn ymweld â'r Gaer."

Yn ddiweddar, cafodd aelodau Cymdeithas Garddio Brycheiniog gipolwg ar y safle, gan gwrdd â Harry a'i rieni Liz a Malcolm sydd wedi rhoi help llaw gyda'r cynllun.

Dywedodd Is-gadeirydd y Gymdeithas, Pat Wilkie: "Mae'n bleser cael y cyfle i weld Gerddi Rhodfa'r Capten a'r Gaer.  Pan fydd wedi agor, bydd yn ased hyfryd i Aberhonddu a'r fro, yn ogystal ag ymwelwyr.  Fel rhywun sy'n byw yma, rwy'n teimlo'n hynod falch o'r cynllun hwn."

Dylai unrhyw grwpiau neu unigolion sydd am gymryd rhan, ar unrhyw lefel, gysylltu â Chydlynydd Gwirfoddolwyr y Gaer - Andrea Mansfield ar andrea.mansfield@powys.gov.uk neu ffonio 01874 624121.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu