Y Cyngor yn hysbysebu'r prif swydd addysg

classroom

Translation Required:

21 Hydref 2019

classroomMae Cyngor Sir Powys bellach wedi hysbysebu'r prif swydd addysg.

Mae'r cyngor wedi hysbysebu swydd y Prif Swyddog Addysg a'r Cyfarwyddwr Addysg.

Fel Prif Swyddog Addysg, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol am gyflenwi'r gwasanaeth ar draws y meysydd canlynol:

  • Gwella ac Effeithiolrwydd Ysgolion
  • Cefnogi ysgolion â Rheolaeth Ariannol
  • Mynediad a Threfniadaeth Ysgolion
  • Sgiliau a Dilyniant, gan gynnwys Addysgu Oedolion a Chymunedol
  • Cynhwysiant ac Anghenion Addysgu Ychwanegol
  • Addysg ar wahân i'r ysgol, gan gynnwys yr Unedau Cyfeirio Disgyblion
  • Gwasanaethau Ieuenctid

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar ddatblygu strategaethau addysg cyfrwng Cymraeg a threfniadau gweithredu i sicrhau darpariaeth o safon uchel a deilliannau dysgwyr, yn unol â chyflenwi nodau ac amcanion y cyngor. 

Dydd Sul, Tachwedd 3 yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg: "Rydym yn benderfynol o weithio gyda'n partneriaid i wneud Powys yn lle gwell i ddysgu. Mae gennym weledigaeth uchelgeisiol ac rydym yn bwriadu gwella ysgolion i bawb a chyflenwi gwasanaethau eithriadol i'n dysgwyr a'n pobl ifanc."

Dywedodd y Prif Weithredwr, y Dr Caroline Turner: "Os ydych chi'n hoffi her, yn rhannu ein brwdfrydedd tuag at sicrhau bod ein plant a'n pobl ifanc yn cael yr addysg orau bosibl, ac am ein helpu i wneud Powys yn lle gwell i bawb, yna fe hoffem ni dderbyn gair oddi wrthych chi."

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle yma, cysylltwch â'n Prif Weithredwr, y Dr Caroline Turner i gael sgwrs gyfrinachol ar 01597 826464 neu anfonwch e-bost at caroline.turner@powys.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, ewch i https://recruitment.powys.gov.uk/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu