Cau Ffordd

Image of road through Llyswen

21 Hydref 2019

Image of road through LlyswenDyma atgoffa gyrwyr y bydd ffordd fawr yn ne Powys ar gau wythnos nesaf ar gyfer gwaith trwsio angenrheidiol i'r briffordd.

Bydd angen cau'r A470 a'r A479 yn llwyr trwy Lyswen, rhwng 9.00 am dydd Llun 28 Hydref 2019 tan nos Wener 1 Tachwedd 2019 er mwyn gwneud y gwaith angenrheidiol.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Powys: "Bydd yn golygu llawer o waith ac mae hyn wedi'i drefnu er mwyn cyflawni gymaint â phosibl mewn cyn lleied o amser ac osgoi tarfu gormod.  Byddan nhw'n gweithio'n barhaus dros y cyfnod y bydd ar gau, gan olygu tipyn mwy o sŵn a tharfu na'r arfer.

"Mae'r asiantaeth cefnffyrdd wedi bod yn gweithio gydag Adran Briffyrdd Cyngor Sir Powys ar y prosiect, gan gynnwys cytuno ar lwybr gwyro er mwyn osgoi tarfu gormod.  Mae arwyddion gwybodaeth yno'n barod i rybuddio gyrwyr pryd fydd y ffordd ar gau.

"Rydym yn ymddiheuro am beri trafferth ac anhwylustod i'r cyhoedd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu