Meddyliwch ddwywaith cyn derbyn pysgod aur fel gwobrau

Image of a goldfish

22 Hyfred 2019

Image of a goldfishMae cynghorydd sir yn gofyn i drigolion ym Mhowys i feddwl ddwywaith cyn derbyn pysgodyn aur fel gwobr os ydynt yn mynychu ffair.

Daw'r cyngor oddi wrth Wasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys, sy'n dweud y dylid ond derbyn pysgodyn aur fel gwobr os oes gan yr unigolyn y wybodaeth a'r offer sy'n angenrheidiol i sicrhau diwallu anghenion lles y pysgodyn, gan gynnwys mynd ag ef adref heb unrhyw oedi.

Mae'r gwasanaeth hefyd yn atgoffa pobl sy'n mynychu ffeiriau yn y sir ei bod hi'n drosedd yng Nghymru dan Ddeddf Lles Anifeiliaid i roi anifail ymaith fel gwobr os yw'r unigolyn dan 16 mlwydd oed a ddim yng nghwmni oedolyn.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod o'r Cabinet dros Safonau Masnach: "Mae perchen anifail yn gyfrifoldeb mawr sydd angen ôl meddwl a chynllunio trwyadl - nid yw'n rhywbeth byrbwyll sy'n digwydd yn unig oherwydd bod rhywun wedi ennill gwobr.

"Fe fyddwn yn annog unrhyw un sy'n mynychu ffair difyrrwch i feddwl ddwywaith cyn derbyn pysgodyn aur fel gwobr. Os ydynt yn ei dderbyn fel gwobr, mae gennych ddyletswydd o ofal tuag at yr anifail dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 ac mae'n rhaid sicrhau fod eu hanghenion yn cael eu diwallu.

"Mae unrhyw un sy'n rhoi pysgodyn aur i rywun dan 16 mlwydd oed nad ydynt yng nghwmni oedolyn yn cyflawni trosedd dan y ddeddf."

Mae unrhyw un sy'n gweld pysgod aur yn cael eu rhoi fel gwobrau i unigolion dan 16 mlwydd oed, heb fod yng nghwmni oedolyn, yn cael eu cynghori i adrodd y ffaith i Wasanaeth Safonau Masnach y cyngor ar 01597 826032.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu