SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

'Peidiwch â bod ofn' ailgylchu eich pwmpen Calan Gaeaf eleni

Image of a pumpkin next to a recycling bin

22 Hydref 2019

Image of a pumpkin next to a recycling binMae trigolion Powys yn cael eu hannog i ailgylchu'u pwmpenni'r Calan Gaeaf yma, yn hytrach na'u claddu'n ddiseremoni.

Bydd trigolion Sir Powys yn defnyddio ryw 15,000 o bwmpenni'r Calan Gaeaf yma, gan greu tua 75 tunnell o wastraff bwyd ychwanegol wrth wneud hynny. Bydd y rhan fwyaf yn cael ei ddefnyddio i addurno, felly fydd neb yn ei fwyta hyd yn oed.

Mae Tîm Ailgylchu a Gwastraff Cyngor Sir Powys nawr yn atogffa trigolion y sir bod modd iddynt gerfio rhan allanol y bwmpen, ond gallant hefyd defynddio'r tu mewn mewn ryseitiau blasus fel cawl pwmpen, tarten bwmpen neu hyd yn oed lasagen pwmpen. Hefyd gellir pobi'r hadau i greu byrbryd danteithiol.

Gallwch wedyn ailgylchu unrhyw ddarnau o'r bwmpen nad yw'n cael ei ddefnyddio - gan gynnwys y croen a'i roi yn y blwch i'w gasglu gan y gwasanaeth wythnosol sy'n casglu bwyd gwastraff. Bydd hyn ni dyn unig yn atal y bwyd gwastraff rhag mynd i safle tirlenwi, ond hefyd mae'n gallu creu ynni gwyrdd a chynhyrchu gwrtaith sy'n gynaliadwy yn amgylcheddol i helpu ffermwyr Cymru i dyfu rhagor o fwyd.

Dywedodd Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff, y Cyng Heulwen Hulme: "Bydd y rhan fwyaf o bobl ym  Mhowys yn ailgylchu'u gwastraff bwyd yn wythnosol, felly mae hi ddigon rhwydd chwarae eich rhan trwy ailgylchu'ch pwmpen gydag unrhyw fwyd gwastraff arall yn dilyn dathlu Calan Gaeaf.

"Mae'n ffaith frawychus bod pob deg tunnell o wastraff bwyd a ailgylchwn yn helpu i greu digon o drydan gwyrdd i roi pŵer i aelwyd gyfartalog am flwyddyn.

"Y cyfan sydd angen ei wneud yw rhoi'r bwmpen yn eich cadi bwyd, neu wrth ochr y cadi bwyd, a byddwn yn ei godi o'r fan honno a'i hanfon i gael ei ailgylchu. 

"Mae ailgylchu gwastraff bwyd gan ddefnyddio'n gwasanaeth casglu wythnosol yn ffordd lanach, wyrddach a mwy effeithiol i bawb. Mae hefyd yn cynorthwyo ymgyrch Cymru i greu rhagor o ynni gwyrdd trwy fwydo gweithfeydd treulio anaerobig."

I gael rhagor o wybodaeth am wastraff bwyd, ailgylchu, eich blychau ailgylchu ar gyfer ymyl y ffordd, neu i gael awgrymiadau ar yr hyn y mae modd ei ailgylchu a'r hyn nad oes modd ei ailgylchu, ewch i www.powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu