Cydnabod cyngor a'i bartneriaid trwy ddyfarnu gwobr arwr

Image of a group of people watching Cllr James Evans receive an trading standards award

22 Hydref 2019

Image of a group of people watching Cllr James Evans receive an trading standards awardMae cynghorydd sir a gwasanaeth ym Mhowys wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith i gwadw defnyddwyr yn ddiogel.

Roedd Leon Livermore, Prif Weithredwr Sefydliad Siartredig Safonau Masnach (CTSI) yn Llandrindod yn gynharach y mis yma (dydd Iau 10 Hydref) a rhoddodd wybod i'r cyngor llawn am lwyddiant Cyngor Sir Powys yn Seremoni Gwobrwyo Arwyr CTSI 2019.

Mae'r gwobrau'n cydnabod ac yn dathlu arwyr di-glod sydd ar y rheng flaen wrth warchod defnyddwyr yn eu cymunedau.

Dywedodd Mr Livermore wrth y cynghorwyr bod cystadleuaeth frwd am Wobr Arwr Gwleidyddol. Enillwyd y wobr gan y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Safonau Masnach, am yr arweinyddiaeth y mae'n ei darparu i'r cyngor ar faterion defnyddwyr.

"Mae James wedi bod yn fodd i'r bobl iawn gydnabod gwaith dygn y gwasanaethau safonau masnach ac wedi'u hannog bob amser i ddeall y rôl bwysig y mae'r gwasanaeth yn ei chwarae wrth warchod y cyhoedd," meddai Mr Livermore.

"Roedd yn bleser cyflwyno'r wobr hon i James, a byddai'n dda gennym pe byddai gan bob gwasanaeth eiriolwr tebyg iddo", meddai Mr Livermore.

Derbyniodd Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor, Heddlu Dyfed Powys a'r cwmni Littleton Murdoch Ltd gwobr 'Clod Uchel' yn y Gwobrau Arwyr 2019.  Roedd y wobr yn y categori 'Prosiect a Menter Eithriadol' am eu rôl effeithiol yn mynd i'r afael â thybaco ffug ac anghyfreithlon.

Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y cyngor ar gyfer Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Chynllunio Argyfwng: "Mae'n bleser gweld bod ein gwleidyddion, staff ein gwasanaeth safonau masnach a phartneriaid fel Heddlu Dyfed Powys a Littleton Murdoch Limited yn cael eu cydnabod am eu gwaith parhaus yn trin materion fel tybaco ffug ac anghyfreithlon. Mae pawb yn gwerthfawrogi'r dyfarniadau a'r gydnabyddiaeth."

Dywedodd Antony Panter, Ditectif Arolygydd gyda Heddlu Dyfed Powys: "Dyma enghraifft ragorol o sut y mae modd amddiffyn ein cymunedau rhag niwed trwy ddefnyddio dull cydgysylltiedig lle mae'r heddlu ac asiantaethau sy'n bartneriaid ag ef yn trin archwiliad effeithiol ar y cyd i achos cymhleth ym maes safonau masnach."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu