Drama am gam-fanteisio rhywiol i deithio ysgolion uwchradd Powys

Image of actors in theatre production called Tempted

23 Hydref 2019

Image of actors in theatre production called TemptedBydd drama enillodd wobr yn teithio o amgylch ysgolion uwchradd Powys y mis nesaf (Tachwedd) i roi perfformiad am gamfanteisio rhywiol, yn ôl y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymuno â Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd i ariannu perfformiadau'r cynhyrchiad addysgol Hudo/Tempted.

Ysgrifenwyd y ddrama Hudo/Tempted yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae'n gynhyrchiad theatr fforwm sydd wedi'i anelu at ddisgyblion 13 oed a hyn. Mae'n trafod camfanteisio rhywiol pobl ifanc - ac yn adlewyrchu pryderon a statws pobl ifanc.

Cynhyrchir y ddrama gan Gwmni Theatr Arad Goch, mewn cydweithrediad â Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Heddlu Dyfed Powys ac mae oddeutu 3,000 o ddisgyblion ysgol uwchradd o bob rhan o Gymru eisoes wedi'i weld.

Bwriad y ddrama yw cynyddu ymwybyddiaeth o sut y gall pobl ifanc fod yn darged i bobl sy'n ceisio cam-fanteisio arnynt yn rhywiol.

Cyflwynir y cynhyrchiad fel pum golygfa fer sy'n defnyddio theatr fforwm, sef arddull theatr sy'n annog y gynulleidfa i ymyrryd a chyfrannu'n wrthrychol trwy rannu'u hawgrymiadau neu'u sylwadau â'r cymeriadau.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Pobl Ifanc: "Rwy'n ddiolchgar iawn i Heddlu Dyfed Powys ac i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Gwasanaethau Plant y cyngor. Mae eu buddsoddiad wedi galluogi ysgolion uwchradd i dderbyn y cyfle yma sydd o fudd i'n grwpiau ifanc ac yn fodd o'u diogelu.

"Mae cam-fanteisio rhywiol yn faes rwy'n pryderu yn ei gylch. Nid yw'n gysyniad newydd o unrhyw fath, a dyma'r bwriad y tu ôl i'r cynhyrchiad sy'n cynyddu ei broffil ond yn caniatáu i bobl ifanc adnabod bygythiad cam-fanteisio rhywiol drostynt eu hunain. Bydd hyn ynddo'i hun yn ffordd o atal y broblem."

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg: "Mae ein penaethiaid uwchradd wedi croesawu'r cynhyrchiad yma, a fydd yn digwydd yn yr ysgolion uwchradd yr hydref yma.

"Mae'r cydweithrediad yma gyda Heddlu Dyfed Powys a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, addysg a'r celfyddydau'n golygu ein bod yn gallu cyrraedd ein cenedlaethau ieuengach trwy gyfrwng grymus, iawn y theatr."

Mae'r daith yn dechrau gyda pherfformiad rhagolygol o'r ddrama i staff rheng flaen Proffesiynol, er enghraifft athrawon, gweithwyr iechyd proffesiynol, gweithwyr cymdeithasol , gweithwyr ieuenctid a chynghorwyr ddydd Mawrth, 5 Tachwedd yn Ysgol Calon Cymru - Campws Llandrindod.

Llun gan Elin Crowley

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu