SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith yn parhau ar adfywio Parc Llyn Llandrindod

Image of bird hide at Llandrindod Lake

25 Hydref 2019

Image of bird hide at Llandrindod LakeDywedodd Cyngor Sir Powys fod gwaith i osod eitemau newydd o seilwaith gwyrdd i wella mynediad i'r cyhoedd o gwmpas Llyn Llandrindod wedi dod i ben.

Erbyn hyn mae'r ardal yn cynnwys cuddfan gwylio adar, llwybr bordiau a llwyfan bysgota newydd i wella mynediad i'r cyhoedd a chynnig buddion tymor hir i ymwelwyr a'r gymuned leol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar Ddatblygu Economaidd, y Cynghorydd James Evans: "Bydd y gwaith yn hwb sylweddol i drigolion ac ymwelwyr gyda chuddfan hwylus i wylio adar sydd wedi'i gynllunio fel bod defnyddwyr cadeiriau olwyn a bygis yn gallu bod yn agosach at fyd natur.  Mae'r guddfan yn cynnwys slotiau gwylio ar sawl uchder fel bod oedolion, plant a defnyddwyr cadeiriau olwyn yn gallu gwylio bywyd gwyllt.

"Gyda'r to, bydd yn bosibl i ysgolion ddefnyddio'r lle ym mhob tywydd a thrwy'r flwyddyn at ddibenion addysgol.  Tu fewn bydd yna fyrddau dehongli gyda gwybodaeth ar fywyd gwyllt lleol.  Bydd y guddfan yn gwella cyfleusterau gwylio adar er mwyn hyrwyddo gweithgareddau yn yr ardal ac annog mwy o ddiddordeb o'r gymuned.

"Adeiladwyd y llwybr bordiau newydd o ddeunydd di-lithro wedi'i ailgylchu.  Bydd yn bosibl ei ddefnyddio trwy gydol y flwyddyn heb fod angen fawr o waith cynnal a chadw am o leiaf 30 mlynedd.

"Mae un o ddau lwyfan pysgota wedi'i osod yn lle'r hen lwyfan oedd mewn cyflwr gwael.  Mae'r llwyfan newydd wedi'i wneud o bolyester wedi'i atgyfnerthu â gwydr, gan ddefnyddio tua 8000 o boteli plastig wedi'u hailgylchu, felly'n wych i'r amgylchedd."

Cyn cychwyn ar y gwaith, cynhaliwyd arolwg o ddefnyddwyr gan ddangos bod 77% ohonynt yn cadarnhau bod angen gwella'r cyfleusterau pysgota a gwylio adar, gydag 80% o'r farn y byddai'n gwella parc y llyn.

Bydd yna arolwg arall yn y Flwyddyn Newydd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu