Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Treialu gwasanaeth Allgymorth

mobile library

25 Hydref 2019

mobile libraryBydd Cyngor Sir Powys yn treialu gwasanaeth allgymorth fis nesaf rhwng gwasanaethau tai a'r llyfrgelloedd symudol.

Bydd y treial sy'n rhan o ymgyrch 'Caru'ch Cynefin' yn defnyddio llyfrgell symudol i fynd â gwasanaethau tai i gymunedau gwledig y sir.

Bydd swyddogion tai yn ymuno â staff llyfrgelloedd ar lyfrgelloedd symudol er mwyn cynnig gwasanaeth ychwanegol ar lwybrau llyfrgelloedd symudol.  Byddan nhw hefyd yn defnyddio'r cerbydau symudol ar ddiwrnodau pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Tai a Gwasanaethau Cymunedol, y Cynghorydd James Evans "Mae'r llyfrgell symudol yn ddigon cyfarwydd erbyn hyn ac yn adnodd poblogaidd yn ein cymunedau gwledig, ond nid ydynt ar y ffordd bob dydd.  Gyda'r treial hwn, byddwn yn defnyddio'r amser sbâr i ddod â gwasanaethau tai i drigolion Powys yn ogystal â dyblu gwasanaethau ar ddiwrnodau y byddant ar ben ffordd.

"Trwy gynnig gwahanol wasanaethau o'r un cerbyd, gallwn gael mwy o gyswllt â'r cyhoedd a cheisio cynnig mwy o wasanaethau'n fwy effeithlon.  Bydd staff gwasanaethau tai wrth law i gynghori tenantiaid a thrigolion ar holl wasanaethau'r timoedd tai, gan gynnwys helpu pobl gyda phroblemau symud sydd efallai'n golygu bod angen addasu'r tŷ, cyfeirio trigolion at fenthyciadau di-log i wella'u cartrefi, helpu pobl sy'n chwilio am gartref yn ogystal â gwaith trwsio a thorri'r borfa.

"Bydd y treial yn cychwyn ar 1af Tachwedd tan ddiwedd y flwyddyn.  Rydym yn gobeithio y bydd tenantiaid a thrigolion yn manteisio ar y cyfle i  alw heibio'r llyfrgell symudol pan fydd yn galw yn eu cymunedau."

Dyma fanylion yr amserlen a'r rhaglen.

  • 4 Tachwedd - Llanymynech (11.30 - 1), Llandrinio (2.30 - 3.00pm) , Arddlîn (3.15 - 3.45pm)
  • 18 Tachwedd - Trefeglwys (10 - 11am); Llangurig (11.30 - 12hanner dydd); Llandinam (12.30 - 1.30pm); Ceri (2 - 4pm)
  • 25 Tachwedd - Abermiwl (9.30 - 10am); Trefaldwyn (10.30 - 1pm); Yr Ystog (1.30 - 3.00pm); Sarn (3.30pm - 4.00pm)
  • 9 Rhagfyr - Foel (10am - 11am); Llangadfan (11.30 - 1.30pm); Llanerfyl (2pm - 3.30pm)

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu