Mae Gŵyl Lenyddol Tref-y-clawdd yn dechrau'r wythnos hon

Poster for festival

Hydref 29, 2019

Poster for festival

Bydd Canolfan Gymuned a Llyfrgell Tref-y-clawdd yn ferw o greadigrwydd yr wythnos hon wrth iddynt agor eu drysau ar gyfer ail Wyl Lenyddol Tref-y-clawdd.  Bydd yna awduron, sgyrsiau, gweithdai, llyfrau ar werth, celf ac artistiaid, cerddoriaeth, stondinau a llawer mwy - a chaffi poblogaidd y Comm am baned a chacen haeddiannol.

Bydd yr Ŵyl yn agor dydd Mercher 30 Hydref gyda'r Sometime Band am 9.45 am, a'r awduron Tanvir Bush am 10 am, Peter Conradi am 11 am a Carol Graham am hanner dydd.

Yn agor y perfformio ar ddydd Iau 31ain fydd Petra ar y saxophone am 9.45am, Ali Ford am 10am, Mel Bryan am 11am a gweithdy gyda Hilary Shepphard am hanner dydd.

Ar ddydd Gwener bydd perfformiadau gan y Llanfair Singers, Judith Barrow, Marches Poets a Hugh Purcell, a dydd Sadwrn bydd cerddoriaeth gan George, Phoebe a Lottie, gweithdy hunan-gyhoeddi gyda Bob Fowke a sgyrsiau gan James O'Neil, Meg Cox a Thirza Clout.

Syniad gwreiddiol y Swyddog Llyfrgell a'r Ganolfan Gymunedol Hannah Isaacson yw Gŵyl Lenyddol Tref-y-clawdd.  Mae wedi gweithio'n galed iawn i drefnu'r holl ddigwyddiadau gyda chefnogaeth Pwyllgor Rheoli'r Ganolfan Gymuned a'r staff, holl wirfoddolwyr a Chyfeillion Llyfrgell Tref-y-clawdd, ac mae pawb yn edrych ymlaen at ŵyl lwyddiannus arall.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio Plant a Diwylliant: "Mae'n hyfryd gweld cymaint o bobl yn mwynhau'r goreuon o gelfyddydau a diwylliant y gororau yn y gymuned lewyrchus hon.  Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl awduron, artistiaid a cherddorion sydd wedi rhoi o'u hamser, ac i Bwyllgor Rheoli'r Comm, y staff a'r gwirfoddolwyr am eu gwaith caled i wneud yr ŵyl yn lwyddiant.

"Mae'n dangos beth sy'n gallu digwydd pan fydd pawb yn gweithio gyda'i gilydd er budd y gymuned, ac mae'n rhoi cyfle i bawb gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol yng nghefn gwlad Canolbarth Cymru," ychwanegodd y Cynghorydd Powell.

Cytunodd Dave Alker, Cadeirydd Canolfan Gymuned Tref-y-clawdd a'r Fro: "Mae'n waith caled i gadw adeilad mor fawr â'r Comm i fynd, ond mae hefyd yn braf gweld y lle'n llawn gyda digwyddiadau megis yr Wyl Lenyddol.  Mae'n bleser cael cefnogi'r wyl, gan roi cyfle i bawb yn y dref i gwrdd ag awduron ac artistiaid o fri yma yn ein cymuned."

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu