SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llyfrgell Aberhonddu'n symud i'r Gaer

Bydd llyfrgell Heol y Defaid yn Aberhonddu'n cau yn nes ymlaen y mis yma i ganiatáu i'r gwasanaeth symud i'w gartref newydd yng nghanol y dref yn y Gaer.

Image of librarian putting a book on the shelf

Hydref 31 2019

Image of librarian putting a book on the shelfBydd llyfrgell Heol y Defaid yn Aberhonddu'n cau yn nes ymlaen y mis yma i ganiatáu i'r gwasanaeth symud i'w gartref newydd yng nghanol y dref yn y Gaer.

Bydd y llyfrgell yn cau ddydd Llun 11 Tachwedd ac yn agor yn ei chartref newydd yn y Gaer ar 5 Rhagfyr.  Bydd y gwasanaethau y mae'r llyfrgell yn eu cynnig yn y dref yn cael eu darparu yn adeiladau eraill y cyngor yn ystod y cyfnod yma.

Pan fydd y Gaer wedi agor, bydd yn un o'r cyfleusterau gorau yn y sir, o faint tebyg i'r llyfrgelloedd eraill ym mhrif drefi Powyd, a bydd yn cynnig yr holl wasanaethau llyfrgell, gan gynnwys yr adran i blant, yn unol â'r bwriad.

Dywedodd Prif Weithredwr, Dr Caroline Turner; "Er bod y gofod llawr yn y llyfrgell yn cael ei leihau i gynnwys darpariaeth partneriaid eraill yn y dyfodol, mae dylunio gofalus yn golygu y bydd yr ailgyfluniad yn cynnig y cyflenwad rhagorol o wasanaethau llyfrgell.

"Mae Llyfrgell y Plant yn nodwedd bwysig yn y Gaer. Mae'r honiadau bod hon yn cael ei diddymu yn hollol anghywir. Does dim bwriad o gwbl i dynnu'r cyfleuster pwysig yma nac ychwaith y man astudio penodol o'r adeilad, waeth beth fydd y gwaith partneriaeth yn y dyfodol.

"Mae staffio a chymorth gwirfoddolwyr yn parhau i ddilyn y cynllun, bydd amrywiaeth a maint y stoc yn cyrraedd y disgwyliadau. Felly hefyd yr amrediad gwasanaethau a gweithgareddau."

Gall defnyddwyr y llyfrgell barhau i fenthyg llyfrau cyn 1pm dydd Sadwrn 9 Tachwedd - gall oedolion fenthyg hyd at 20 eitem ar gerdyn llyfrgell - a gall plant fenthyg hyd at 10. Mae'r uchafswm eitemau wedi'u codi dros dro.

Bydd yr holl lyfrau sydd i fod yn ôl yn ystod y cyfnod newid yn cael eu hadnewyddu tan 6 Ionawr 2020, fel nad oes angen i ddefnyddwyr boeni os yw eu llyfrau'n hwyr a phryderu am dalu dirwyon.

Bydd desg gwybodaeth ar gyfer y llyfrgell yn cael ei sefydlu yn Neuadd Brycheiniog ar ddyddiau Mawrth, Iau a Gwener o 9.30am i 4pm lle gall staff helpu ymholiadau am y cyngor, gan gynnwys adnewyddu tocynnau bws gostyngol, bathodynnau glas, taliadau i'r cyngor a dilysu dogfennau.

Bydd ceiswyr swyddi'n gallu defnyddio'r cyfleusterau cyfrifiadurol a'r argraffwyr yn Canolfan Byd Gwaith Aberhonddu.

Bydd manylion pellach ar gael o'r llyfrgell cyn 11 Tachwedd (01874 623346 Brecon.library@powys.gov.uk NEU ygaer@powys.gov.uk )

Bydd y llyfrgelloedd eraill yn Ne Powys ar agor fel arfer yn ystod y cyfnod yma. I gael manylion oriau agor a manylion cysylltu, ewch i wefan Cyngor Sir Powys https://cy.powys.gov.uk/article/2871/Dod-o-hyd-ir-llyfrgell-agosaf

Mae amrywiaeth wych o e-lyfrau, e-lyfrau llafar i'w lawrlwytho, e-gylchgronau ac e-gomics hefyd ar gael ar-lein 24ain awr y dydd ar https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/cy_GB/powys_cy ynghyd â chatalog y llyfrgell lle gall darllenwyr archebu llyfrau newydd ardderchog i'w casglu o'r Gaer pan fydd y llyfrgell, amgueddfa ac oriel gelf wedi agor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu