Pryd bwyd heb fod mor fendigedig

beauty-spot littering

5 Tachwedd 2019

beauty-spot littering Daeth byrbryd cyflym yn bryd bwyd drud i un o drigolion Powys wedi iddo gael ei ddirwyo £75 am daflu sbwriel mewn man prydferth yn y sir.

Cafodd y dyn o Landrindod ei ddirwyo am daflu deunyddiau pecynnu bwyd mewn cilfan ger cronfa ddŵr a chanolfan ymwelwyr Cwm Elan.

Ymchwiliodd swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff a Gorfodi Cyngor Sir Powys i'r sefyllfa a llwyddasant olrhain y pryniant yn ôl i dy bwyta yn Aberystwyth a defnyddio teledu Cylch Cyfyng i ddarganfod pwy oedd yn gyfrifol. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Corfforaethol ar faterion yr Amgylchedd, Nigel Brinn Hulme; "Mae sbwriel ar ochr y ffordd yn bla yn ein cefn gwlad, ac mae'n effeithio ar harddwch Powys. Mae gadael sbwriel mewn unrhyw fan yn warthus, ond mae'n gwbl anfaddeuol os yw'n digwydd mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol megis Cwm Elan.

"Rwy'n falch gallu dweud bod y weithred wrthgymdeithasol yma wedi arwain at sancsiwn ariannol ac rwy'n gobeithio ei fod yn anfon neges gref y byddwn yn cymryd camau gorfodi cryf ar yr ymddygiad diog a hyll yma."

Mae taflu sbwriel yn drosedd o dan Adran 87 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 ac mae'n niweidio'n hamgylchedd. Ar ymyl y ffordd, mae'n arbennig o ddrud ac anodd/peryglus ei glirio.

Mae Hysbysiadau Cosb Benodedig yn fodd effeithiol ac effeithlon o setlo'r mater heb fynd i'r llys. Mae'r hysbysiad cosb benodedig o £75 wedi'i thalu heb iddo orfod mynd i'r llys.

"Rydym yn croesawu ymwelwyr i'n sir brydferth, ond nid rhai sy'n taflu sbwriel. Ewch â'ch sbwriel gartref a'i waredu'n gyfrifol," ychwanegodd Mr Brinn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu