SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gorffen casglu gwastraff o'r ardd yn fuan

Image of a green garden waste bin

6 Tachwedd 2019

Image of a green garden waste binDyma atgoffa trigolion Powys y bydd gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd yn gorffen am y gaeaf ar ddiwedd y mis.

Lansiwyd y gwasanaeth hwn gan dîm ailgylchu a gwastraff y cyngor sir ym mis Ebrill, gan gynnig gwasanaeth bob pythefnos am dâl i gasglu eich gwastraff o'r ardd yn syth o'ch cartrefi.

Mae bron i 8,500 o aelwydydd wedi cofrestru am y gwasanaeth eleni am bris o £35, gan dderbyn bin 240 litr neu 120 litr ar olwynion ar gyfer gwastraff o'r ardd.  Bydd y casgliad bob pythefnos olaf o fin y ffordd rhwng 11 a 22 Tachwedd 2019 gan ailddechrau ym mis Mawrth 2020.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol - yr Amgylchedd, Nigel Brinn: "Rwy wrth fy modd gyda llwyddiant y gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd.  Hoffwn ddiolch i bawb am gofrestru dros y flwyddyn ac rwy'n gobeithio iddynt fwynhau manteision cael casglu eu gwastraff o'r ardd o garreg y drws, ac yn cofrestru eto yn 2020.

"Gyda'r gwasanaeth hwn, mae'n golygu nad oes rhaid i drigolion lenwi eu ceir â phorfa a chreu llanast.  Mae hefyd wedi bod yn dda i'r amgylchedd gyda thrigolion yn gwario llai o arian ar danwydd a theithio mewn car i fannau casglu gwastraff."

I'r rhai ohonoch sydd am ymuno â'r gwasanaeth yn 2020, 'does dim rhaid i chi aros yn hir tan fydd y cynllun yn ail-agor, a bydd y pris yn aros yr un fath y flwyddyn nesaf.

Gallwch gofrestru o fis Ionawr trwy fynd i https://cy.powys.gov.uk/gwastraffgardd neu ffonio 01597 827465.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu