SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Map Rhwydwaith Teithio Llesol

Gwaith ymgysylltuârhanddeiliaid wedi cychwyn ar Fap Rhwydwaith Teithio Llesol Cyngor Sir Powys. 

Mae'r fenter hon yn rhoi cyfle i randdeiliaid a thrigolion ddiweddaru a datblygu'r  rhwydwaith teithio llesol uchelgeisiol a enwyd yn y dref yn ystod proses Map Rhwydwaith Integredig 2016/2017.

Sylwch, nod y fenter hon yw amlinellu darpar lwybrau a gwelliannau mewn mannau penodol (aneddiadau a bennwyd gan y Gweinidog) ac nid yw'n golygu y bydd llwybrau'n derbyn cyllid ar gyfer gwaith adeiladu.

I gymryd rhan, dilynwch y cyfarwyddiadau isod neu gallwch gymryd rhan yn yr arolwg ar deithio llesol.

 

Dilynwch y camau hyn i frasgamu at deithio llesol:

  1. Llwytho/argraffu map o'r dref berthnasol (bydd y map eisoes yn dangos y llwybrau uchelgeisiol a nodwyd eisoes sy'n sylfaen i'r gwaith hwn)
  2. Marciwch ar y map mewn lliw coch unrhyw lwybrau newydd neu welliannau i lwybrau presennol a fyddai yn eich barn chi o fudd i'r cynllun Teithio Llesol yn y dref. 
  3. Anfonwch y map iactive@powys.gov.uk

 

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn ychwanegu dulliau eraill i gymryd rhan, felly cadwch lygad.  Yn y cyfamser, os hoffech ddisgrifio eich awgrymiadau (yn hytrach na llwytho'r map) e-bostiwch  active@powys.gov.uk

Cliciwch ar bob tref isod i weld mapiau o'r llwybrau

Sylwch: er bydd y gwaith ymgysylltu hwn yn canolbwyntio'n bennaf ar yr 11 ardal leol penodol ym Mhowys (a bennwyd gan y Gweinidog) rydym hefyd yn croesawu awgrymiadau i wella mesurau teithio llesol yn rhannau  eraill o Bowys.  Anfonwch eich awgrymiadau at active@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu