HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Map y Rhwydwaith Integredig

Mae Map y Rhwydwaith Integredig wedi cael ei ddatblygu trwy waith cynhwysfawr o gynnwys rhanddeiliaid ac mae'n adlewyrchu'r llwybrau a'r datblygiadau a gofynnwyd amdanynt gan drigolion/rhanddeiliaid Powys. Cymeradwywyd yr holl fapiau 11 INM ar gyfer eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Cliciwch ar bob tref isod i weld mapiau o'r llwybrau

Sylwer:  llwybrau i ymgyrraedd atynt yw'r rhain ar hyn o bryd ac nid oes unrhyw sicrwydd y bydd y cyngor yn gallu cael yr arian neu'r grantiau sydd eu hangen arno i'w hadeiladu - yn enwedig yn y tymor byr - ond byddwn yn gwneud ein gorau glas i chwilio am gyllid ymhle bynnag y gallwn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu