Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cofrestrwch i bleidleisio yn Etholiad Cyffredinol 2019

Image of a person casting their vote

14 Tachwedd 2019

Image of a person casting their voteCynhelir Etholiad Cyffredinol ddydd Iau, 12 Rhagfyr.

Mae'n rhaid i bawb nad ydynt wedi'u cofrestru tan ddydd Mawrth 26 Tachwedd i gofrestru i bleidleisio. I gofrestru i bleidleisio, ewch i https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Rhaid i etholwyr sy'n awyddus i bleidleisio trwy'r post sicrhau bod eu ffurflen gais i bleidleisio trwy'r post wedi cyrraedd y Swyddfa Cofrestru Etholiadau erbyn 5pm ddydd Mawrth, 26 November. Mae ffurflenni cais i'w gweld yn https://cy.powys.gov.uk/article/5573/Etholiadau-a-phleidleisio.

Disgwylir y bydd y papurau pleidleisio trwy'r post yn cael eu hanfon allan ar ddydd Mawrth 26 Tachwedd. Efallai y byddai etholwyr a allai fod ar eu gwyliau, neu ddim gartref i dderbyn y papurau pleidleisio yn ystod y cyfnod hwn yn dymuno ystyried trefnu pleidlais drwy ddirprwy, sy'n golygu y gallai rhywun yn pleidleisio drostynt.

Rhaid i geisiadau i bleidleisio trwy ddirprwy yn yr etholiad hwn gyrraedd y Swyddfa Cofrestru Etholiadau yn Neuadd y Sir, Llandrindod erbyn 5pm 4 Rhagfyr. Mae ffurflenni cais ar gyfer pleidleisio trwy ddirprwy i'w gweld yn https://cy.powys.gov.uk/article/5573/Etholiadau-a-phleidleisio

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu