Angen llawer mwy o ofalwyr maeth

Image of family

15th Tachwedd 2019

Image of familyYn galw ar drigolion sy'n byw yn ardal Machynlleth - mae plant lleol eich angen chi!

Mae angen mwy o ofalwyr maeth ar draws Powys, ond rydym yn annog pobl Machynlleth i gamu ymlaen a chynnig cartrefi diogel a chysurus i blant lleol.

Os ydych am wneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc lleol yn eich ardal chi, galwch i weld y tîm maethu yn y sesiwn taro heibio yn yr Hen Siop, Bryn y Gog, Machynlleth, dydd Mawrth 26 Tachwedd, 10am - 1pm.

Gallwch helpu plant lleol trwy ddod yn ofalwr maeth llawn amser, neu gynnig cartref cariadus dros benwythnos neu wythnos i roi seibiant i ofalwyr a theuluoedd.

Ychwanegodd Jan Coles, Pennaeth Gwasanaethau Plant: "Trwy faethu gyda ni, byddwch yn darparu cartref cysurus i blant lleol yn eich ardal chi, a derbyn cymorth yn lleol.  Bydd eich cefnogaeth chi'n gwneud gwahaniaeth go iawn i blant a phobl ifanc, felly rwy'n eich annog chi i alw am sgwrs gyda'n tîm proffesiynol a chyfeillgar."

Os oes gennych ddiddordeb ac am wybod mwy, ffoniwch ni ar 0800 22 30 627 www.powys.gov.uk/fosteringfostering@powys.gov.uk

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu