HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Adran Rheoli Adeiladu Powys yn cipio gwobr ragoriaeth

Image of people at award ceremony

19 Tachwedd 2019

Image of people at award ceremonyMae gwaith adeiladu a arolygwyd gan dîm Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Powys wedi ennill gwobr mewn seremoni wobrwyo genedlaethol yn Llundain.

Cyflwynwyd gwobr am yr estyniad gorau i gartref presennol i M P Fergusson Building Contractors a Chyngor Sir Powys yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) ar 8 Tachwedd.

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC yn canolbwyntio ar y gorau mewn arloesi technegol ac ansawdd adeiladu, gan helpu i godi safonau gwaith adeiladu yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r estyniad buddugol yng Nglynmeddig, Pont Senni a chafodd ei ganmol gan y beirniaid am ei 'sylw i fanylder a saernïaeth ragorol."

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd, Cyngor Sir Powys:  "Mae cael cydnabyddiaeth ar lefel mor uchel i'r prosiect hwn yn ganlyniad arbennig.

"Llongyfarchiadau calonnog i M P Fergusson, perchnogion yr estyniad, ac i'r tîm Rheoli Adeiladu.

"Yn ogystal, daeth y ffrâm bren - a ddisgrifiwyd gan y beirniaid fel darn "cain dros ben", gan Welsh Oak Frame, yng Nghaersws.

"Dyma enghraifft wych o gwmnïau lleol yn cydweithio i greu adeiladau cynaliadwy o'r ansawdd gorau."

Dyma'r ail wobr am Ragoriaeth Adeiladu ar draws Cymru a Lloegr i dîm Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Powys ennill dros y tair blynedd diwethaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu