SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adran Rheoli Adeiladu Powys yn cipio gwobr ragoriaeth

Image of people at award ceremony

19 Tachwedd 2019

Image of people at award ceremonyMae gwaith adeiladu a arolygwyd gan dîm Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Powys wedi ennill gwobr mewn seremoni wobrwyo genedlaethol yn Llundain.

Cyflwynwyd gwobr am yr estyniad gorau i gartref presennol i M P Fergusson Building Contractors a Chyngor Sir Powys yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) ar 8 Tachwedd.

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC yn canolbwyntio ar y gorau mewn arloesi technegol ac ansawdd adeiladu, gan helpu i godi safonau gwaith adeiladu yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r estyniad buddugol yng Nglynmeddig, Pont Senni a chafodd ei ganmol gan y beirniaid am ei 'sylw i fanylder a saernïaeth ragorol."

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd, Cyngor Sir Powys:  "Mae cael cydnabyddiaeth ar lefel mor uchel i'r prosiect hwn yn ganlyniad arbennig.

"Llongyfarchiadau calonnog i M P Fergusson, perchnogion yr estyniad, ac i'r tîm Rheoli Adeiladu.

"Yn ogystal, daeth y ffrâm bren - a ddisgrifiwyd gan y beirniaid fel darn "cain dros ben", gan Welsh Oak Frame, yng Nghaersws.

"Dyma enghraifft wych o gwmnïau lleol yn cydweithio i greu adeiladau cynaliadwy o'r ansawdd gorau."

Dyma'r ail wobr am Ragoriaeth Adeiladu ar draws Cymru a Lloegr i dîm Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Powys ennill dros y tair blynedd diwethaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu