SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cystadleuaeth posteri i ddisgyblion nawr ar agor

Image of teacher and pupils in classroom

19 Tachwedd 2019

Image of teacher and pupils in classroomGallai disgyblion Blwyddyn Naw neu is ym Mhowys a Cheredigion ennill tocyn teulu i brif sioe amaethyddol Cymru trwy ddylunio poster.

Mae Llwybrau Positif Powys, sef y grŵp sy'n trefnu Gŵyl Gyrfaoedd Powys, am i ddisgyblion yn y ddwy sir gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddylunio poster.

Mae'r gystadleuaeth wedi'i hanelu at ddisgyblion 14 oed ac iau a'r nod yw dylunio poster i hyrwyddo Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru.

Yn unol â'r brîff, mae'n rhaid i'r poster gael ei ddylunio i ddenu pobl o blith cynulleidfaoedd sydd ddim yn arfer â dod i Sioe Frenhinol Cymru i fynychu'r Sioe. Er enghraifft, sut y gall y Sioe ddenu pobl o gymunedau trefol i'w haddysgu o ble y daw  eu bwyd a gwerth amaethwyr.

Bydd tlws, tystysgrif a thocyn teulu'n cael eu cyflwyno i'r buddugol, a bydd hefyd yn cael cyfle i weithio gyda dylunydd graffig i gwblhau eu poster.

Dywedodd Jackie Parker, Cadeirydd Grŵp Llwybrau Positif Powys: "Mae hon yn gystadleuaeth wych i'n dysgwyr ifanc ym Mhowys a Cheredigion.

"Bydd y feirniadaeth derfynol yn digwydd yn Neuadd y Sir yn Llandrindod yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 10 Chwefror, a bydd yn cynnwys Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Bydd y cynnig buddugol yn derbyn y wobr yn yr Ŵyl Gyrfaoedd ddydd Mercher 4 Mawrth 2020, a fydd yn cael ei chynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

Rhaid anfon y cynigion trwy e-bost at jayne.bevan@powys.gov.uk neu eu postio at Jayne Bevan, Cyngor Sir Powys, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys LD1 5LG ac mae'n rhaid iddynt gyrraedd cyn 5pm ddydd Gwener 31 Ionawr, 2020.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu